Høringssvar

Denne side er under opbygning.

HØRINGSSVAR


Furesø By og Land er høringsberettiget i alle sager under

udvalg for byudvikling og bolig UBB og

udvalg for natur, miljø og grøn omstilling UNMGI det følgende er høringssvar fra Furesø By og Land gengivet i den datorækkefølge de er besvaret startende fra 1. januar 2020.

 

Link til dokumentet er understreget.

28.01.2020.

Vedr. Ansøgning om Udvendige tag- og facadeændringer på hovedhus, Bellemosegård i Værløse.


29.01.2020.

Vedr. Ansøgning om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.