Høringssvar


HØRINGSSVAR


Furesø By og Land er høringsberettiget i alle sager under Furesø Byråd's

udvalg for byudvikling og bolig UBB og

udvalg for natur, miljø og grøn omstilling UNMGI det følgende er høringssvar fra Furesø By og Land gengivet i den datorækkefølge de er besvaret startende fra 1. januar 2020.

 

Link og svardato til dokumentet er understreget.

27.01.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til at opføre en tilbygning på 32 m2

Matr.nr. 6D, Farumgård, Farum, Gammel Bregnerødvej 11E, 3520 Farum


28.01.2020.

Vedr. Ansøgning om Udvendige tag- og facadeændringer på hovedhus, Bellemosegård i Værløse.


29.01.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 1 om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


26.02.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til etablering af markiser på Krogvad 1 – 15, 3520 Farum.


09.03.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 2 om at opføre en tilbygning på 67 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


14.03.2020.

Vedr. Hestetangsvej 49 – Ansøgning om indretning af 4 boliger i eksisterende bygning.


15.05.2020.

Vedr. Planforslag LP149 og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsom-rådet i Farum Vest


24.05.2020.

Vedr. Forslag til lokalplan 146 med tillæg 8 til Kommuneplan 2017.


24.07.2020.

Vedr. Ansøgning nr. 3 om at opføre en tilbygning på 62 m2 på Smedegade 20  i Værløse, matr.nr.: 73, Kirke Værløse.


30.07.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændring af en eksisterende carport, Stormly 20. Matr.nr. 99G, Hareskov By, Værløse.


04.08.2020.

Vedr. Ansøgning om dispensation til ændring af en eksisterende kvist til frontispice, Kålundsvej 2A, 3520 Farum.


31.08.2020.

Vedr. Forslag til spildevandsplan 2020.


04.09.2020.

Vedr. Furesø Kommunes ansøgning om dispensation fra Farum Vestfredningen til etablering af aflastnings parkeringspladser. 


05.09.2020.

Vedr. Plan- og Agenda 21 strategi 2020.


09.09.2020.

Vedr. FN-KBH-098-2019F: Forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Furesø Kommune.