2017


Kaalundsvej 18 i Farum LandsbyFuresø By og Land har den 21 marts 2017 tildelt Kaalundsvej 18. Farum foreningens diplom.


Huset er bygget af smed Mathias Andersen i 1797. Det var ved brandtaksationen i 1811 7 fag langt og 8 alen dybt, bygget i bindingsværk med 2 skorstene og stråtag.

Ved taksationen i 1841 var huset 10 fag og havde stadig klinede vægge og stråtag. Ved taksationen i 1856 var dybden øget til 8½ alen og huset var nu grundmuret.


I dag har huset indvendigt gennemgået en total renovering med udnyttet loftetage. Facaderne er pudset, nye vinduer og døre monteret, og huset har fået nye skorstene og kviste.

Med den centrale placering har huset stor værdi for Farum Landsby.


Furesø By og Land værdsætter, at huset har fået ejere, der har renoveret det i overensstemmelse med god bygningskultur.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom til Jesper og Malene Ulrikke Nielsen.


----------------------------------------------------------------------------------------------


Vingen, Hjortøgaard


Furesø By og Land har den 21. marts 2017 tildelt ”Vingen”, Hjortøgård foreningens diplom.


Vingen er tegnet af Primus Arkitekter, beliggende ved Flyvestationens nordlige indgang for enden af Sandet.

Det drejer sig om en shelter, der med sin korroderende metalskal og futuristiske design er ment som en arkitektonisk ’hilsen’ til flyvestationen.


Vingen har både et overdækket rum og en udvendig terrasse, der begge har plads til ca. 30 personer. Vingen bruges som udendørs klasselokale i den udeskole, som Naturstøttepunkt Hjortøgård driver, og som samlingssted for alle besøgende i området.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom til Primus Arkitekter og Naturstøttepunkt Hjortøgård.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menighedshuset i Hareskovbyxxxxxx-------------------------------------------------------------------------

Svanepunktet i Farum Midtpunkt


Svanepunktet - Farum Midtpunkt


Furesø By og Land har den 21. marts 2017 tildelt Blok 12 og 13, Farum Midtpunkt foreningens diplom.


Ombygningen er projekteret af JJW arkitekter med NIRAS som totalrådgiver og Hoffmann A/S som hovedentreprenør.

Bygherre er Furesø Boligselskab med KAB som forretningsfører.


Blok 12 og 13 er en transformation af det oprindelige Farum Midtpunkt til et plejecenter med rehabilitering og genoptræning samt et bofællesskab for funktionsnedsatte, 8 almindelige familieboliger og 2 seniorbofællesskaber.


Ombygningen har skabt mindre arkitektoniske ændringer i den oprindelige arkitektur. Der er etableret 2 elevatortårne samt en ny gangbro mellem de to blokke. Udvendigt er facaderne, gangbro og elevatortårne beklædt med cortenstål som resten af Farum Midtpunkt. Mellem blokkene er der etableret en have for beboerne.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom til Furesø Boligselskab, JJW arkitekter og NIRAS totalrådgiver.