Bestyrelse og kontingent

Bestyrelsesmedlemmer 28.03.2019

i Furesø By og Land

 


Poul Lüneborg, formand og repræsentant i Fuesø Bevaring

Tlf. 44 95 04 72 - mobil 23 31 05 21

poul.luneborg@gmail.com

Kålundsvej 6A, 3520 Farum


John Ehrbahn, næstformand og repræsentant i Miljørådet

Tlf. 20 81 59 49

John-e@post.tele.dk

Åvej 58, Hareskovby, 3500 Værløse


Birgit Nielsen, kasserer

Tlf. 51 24 90 27

bigger@mail.dk

Solvænget 6, 3520 Farum

 

Pia Telling, sekretær og repræsentant i Lokalsamfundenes Samvirke

Tlf. 40 28 86 48

mtdp@privat.dk

Brede Enge 4, 3520 Farum

 

Søren Rasmussen, wemmaster

Tlf. 40 30 12 44

sturemus@gmail.com

Stavnsholtvej 182, 3520 Farum

 

Ulla Sønderborg Hess, repræsentant i Lokalsamfundenes Samvirke og

kommunens dialoggruppe for Farum Hovedgade

Tlf. 44 95 05 76 - mobil 29 44 85 58  

ullahess@privat.dk

Kong Volmersvej 13, 3520 Farum


Kaj Sørensen, repræsentant i Kulturelt Samråd og kommunens § 17 stk. 4

udvalg til trafikfremme og sikkerhed

Tlf. 44 98 11 93 - mobil 26 74 11 93

kaj.stormly@gmail.com

Stormly 12, Hareskovby, 3500 Værløse

 

Suppleanter

 

Birgitte Heje Larsen

Tlf.  26 27 30 90

Claus Nars Holm, 3520 Farum

birgitteheje@hotmail.com

 

Marie Sterner, arkitekt

Tlf. 60 81 64 28

mariesterner@webspeed.dk

Kålundsvej 21, 3520 Farum

 

Kontingenter


På generalforsamlingen 2019 blev følgende kontingentsatser vedtaget:


- enkeltpersoner 275 kr.

- Par 375 kr.

- Institutioner, foreninger og virksomheder 375 kr.

Kontingentet indbetales på reg. 3167 konto nr. 6184286


Bemærk at den særlige sats for pensionister er bortfaldet.

Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent.


- husk i givet fald at anføre navn og adresse ved bankoverførsel.