Bestyrelse og kontingent

Bestyrelsesmedlemmer 25.03.2024

i Furesø By og Land

 


Poul Lüneborg, formand og repræsentant i Fuesø Bevaring

Tlf. 44 95 04 72 - mobil 23 31 05 21

poul.luneborg@gmail.com

Kålundsvej 6A, 3520 Farum


Kaj Sørensen, næstformand, repræsentant i Kulturelt Samråd

Tlf. 44 98 11 93 - mobil 26 74 11 93

kaj.stormly@gmail.com

Stormly 12, Hareskovby, 3500 Værløse


John Ehrbahn, kasserer og repræsentant i Miljørådet

Tlf. 20 81 59 49

John-e@post.tele.dk

Åvej 58, Hareskovby, 3500 Værløse


Pia Telling, sekretær og repræsentant i Lokalsamfundenes Samvirke

Tlf. 40 28 86 48

piatelling1928@gmail.com

Brede Enge 4, 3520 Farum

 

Ulla Sønderborg Hess, repræsentant i Lokalsamfundenes Samvirke og

kommunens dialoggruppe for Farum Hovedgade

Tlf. mobil 29 44 85 58  

ullahess@privat.dk

Kong Volmersvej 13, 3520 Farum


Jesper Sommer

Tlf. 26 79 93 01

jesperssommer@gmail.com

Hangarvej 7, Jonstrup, 3500 Værløse


Bo Søgaard

Tlf. 26 89 18 18

bs@bvise.dk

Bringebakken 20, Jonstrup, 3500 VærløseSuppleanter

 

Søren Rasmussen, wemmaster

Tlf. 40 30 12 44

sturemus@gmail.com

Stavnsholtvej 182, 3520 Farum


Marie Preisler-Berthelin

Tlf. 26 68 74 45

mpberthelin@gmail.com

Vildrosevej 20, 3520 VærløseRevisor


Torsten Dalsgaard Petersen
Tlf. 40 30 61 95

mtdp@privat.dk

Brede Enge 4, 3520 Farum


Revisorsuppleant


Kresten Bergsøe Andersen

Tlf. 26 16 65 50

Kresten.bergsoe@talefod.dk

Farumgård, Søvej 8, 3520 Farum

 

Kontingenter


På generalforsamlingen 2019 blev følgende kontingentsatser vedtaget:


- enkeltpersoner 275 kr.

- Par 375 kr.

- Institutioner, foreninger og virksomheder 375 kr.

Kontingentet indbetales på reg. 3167 konto nr. 6184286


Bemærk at den særlige sats for pensionister er bortfaldet.

Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent.


- husk i givet fald at anføre navn og adresse ved bankoverførsel.