2006

Skovhuset ved SøndersøFuresø By og Land har den 23 marts 2006 tildelt Skovhuset foreningens diplom.


Skovhuset blev oprindelig bygget som sommerhus i 1923, i 1934 blev det købt af fabrikant Ferdinand Hindsgaul og ombygget til helårshus. I 1967 blev huset overtaget af Værløse Kommune og lejet ud til private.


I 1977 åbner Skovhuset som udstillings- og kulturhus. I 1982 beslutter kommunalbestyrelsen, at Skovhuset skal have permanent status som udstillingsbygning, og bevilger et årligt tilskud til driften samt kommunal vedligeholdelse af huset.


I 1997/98 blev huset ombygget af arkitekt Jørgen Gabriel. Ud over udstillingerne bruges huset til koncerter, foredrag, teater og undervisning. Huset er desuden handicapindrettet.


Skovhuset ledes af en bestyrelse og har ansat en kunstnerisk leder, som står for den daglige drift. Medlemmer af Skovhusets Venner fungerer som frivillige i forbindelse med udstillinger og andre arrangementer.


Den nye tilbygning harmonerer fint med det oprindelige hus, som ligger smukt på kanten til Søndersø omgivet af en gammel interessant beplantning. Det er disse kvaliteter Furesø By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildelingen af årets diplom.


------------------------------------------------------------------------------


”Lægeboligen” på Søvej 4 i Farum


Den gamle lægebolig er tegnet af arkitekt Louis Hygom i 1923 til doktor Castberg som kombineret bolig og lægepraksis.


Bygningen har gennemgået en omfattende renovering udvendig og indvendig, med støtte fra Farum Bevaringsfond.


Huset har gennem årene fungeret som lægebolig og konsultation, først for familien Castberg, derefter for familien Larsen og senest for familien Secher. Huset bliver nu opdelt i 2 boliger og en klinik for fodterapi.


Der er her tale om et fint eksempel på restaurering af et velproportioneret hus, hvor den grå farve på facaden nu er genskabt med en lysere sandstensfarve.


Furesø By og Land vil gerne tildele de nuværende ejere Jeppe og Xenia Secher, Ulrik Secher og Ellen Raahede foreningen diplom for renovering af et af landsbyens fineste huse.


------------------------------------------------------------------------------

Langkærgaard,

Højeloft Vænge 2-4 i Værløse


Midt i Lille Værløse by, øst for gadekæret, kun adskilt fra dette af en kørevej med allé træer, lå Langkærgaard, som blev bygget i 1853. Det eksisterende stuehus blev først opført i 1908-09.


I 1959 blev gården solgt til Værløse Kommune. Alle tre længer nedbrændte i 1963, men stuehuset blev reddet. I 2003 opførte Værløse Kommune de nuværende længer til et bofællesskab og genskabte gårdspladsen omsluttet af de fire længer.


Det blev arkitekt Kjeld Fisker, der fik opgaven. Furesø By og Land har valgt at tildele Langkærgaard diplom for helheden med de tre længer, som opfylder kravet til et bofællesskab.


------------------------------------------------------------------------------

Æresdiplom til Lene Bjerre Herdel


Foreningen Furesø By og Land har den 23. marts 2006 tildelt Lene Bjerre Herdel foreningens æresdiplom for arbejdet med Sejlgården.


Furesø By og Land har i mange år sammen med andre interesserede parter lagt et stort arbejde i bevaringen af Sejlgården.


Der er lavet en historisk beskrivelse, en plancheudstilling og et kompendium med opmålinger og beregninger for en restaurering. Gården har en markant placering ved indkørslen til Farum Hovedgade. Gårdanlægget udgør en meget værdifuld arkitektonisk og historisk helhed, de eksisterende bygninger er meget velbevarede i deres oprindelige udformning og facadeudtryk, og kan med en restaurering igen danne rammen om liv i tæt samklang med byen.


Lene Bjerre Herdel har med stort engagement arbejdet for, at kulturarven som Sejlgården repræsenterer, bliver bevaret for eftertiden.


Det er arbejdet med disse kvaliteter Furesø By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildelingen af årets æresdiplom.


------------------------------------------------------------------------------