2007

Farum Fisk og VildtFuresø By og Land har den 21. marts 2007 tildelt Farum Fisk og Vildt foreningens diplom.


David Joensen overtog for tre år siden Farum Fisk og Vildt. Sidste sommer blev forretningen gennemrenoveret af David Joensen, da han havde en drøm om, at den skulle være mere åben, lys og kundevenlig med en større disk, der præsenterede varerne meget bedre. Samtidig skulle der også være oplevelser for børnene, så der blev installeret et børnefiskebassin. Den åbne facade giver fin tilgængelighed for alle. Det er åbenlyst, at David har sat kvaliteten højt både i råvarer og indretning.


Christian Mikkelsen har nu overtaget Farum Fisk og Vildt og vil i store træk videreføre den linie, som David har lagt. Det er en stor kvalitet i sig selv at bygge noget op, som andre kan videreføre og siden supplere med egne ideer.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land vil gøre opmærksom på ved tildelingen af årets diplom.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Skov- & Naturstyrelsen

Fægyden 1 i VærløseFuresø By og Land har den 21. marts 2007 tildelt Skov og Naturstyrelsen foreningens diplom.


Furesø By og Land ønsker med præmieringen at gøre opmærksom på og anerkende den måde, hvorpå tilbygningen ved Fægyden 1. arkitektonisk er tilpasset den eksisterende ejendom samt det omkringliggende landskab.


Tilbygningen kendetegner den omhu, Styrelsen anvender ved renovering af og nybygning af deres ejendomme, både hvad angår proportionering og materialevalg.


Tilbygningen er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Fogh & Følner A/S og opført i år 2002.


Furesø By og Land vil i forbindelse med præmieringen ydermere fremhæve det arbejde, som Skov- & Naturstyrelsen udfører i landskabet – skovene i og omkring Furesø kommune, bl.a. med opførelsen af nye bålhuse i skovdistriktet, heraf flere i skovene omkring Farum og Værløse. Skov- og Naturstyrelsen varetager den unikke kulturopgave at plante og vedligeholde skov og landskab for kommende generationer. Formidling til borgerne om styrelsens mange aktiviteter og skovenes liv og kultur findes på en meget informativ hjemmeside.