1990

Flagsøhus i FarumFlagsøhuset på adressen flagsøvej 7 i Farum blev i 1990 præmieret af Foreningen Det Gamle Farums Venner. Foreningen har  fra sin stiftelse i 1971 haft som et af sine formål,, at tildele diplomer til bygninger af særlig arkitektonisk værdi eller som er vedligeholdt i en bevaringsværdig stand som repræsentant for en epoke   og som anerkendelse for forbedringer på en ejendom, hvorved der er bevaret eller tilføjet by og egn æstetisk værdi.


Der blev af Furesø kommune i 2016 givet tilladelse til nedrivning af huset i forbindelse med stillingtagen til en ansøgning om genopførelse af huset. Genopførelsesprojektet sigtede imod opførelsen af et hus svarende til det oprindelige. Under henvisning til ændringen af planloven i juni 2017 blev der i forbindelse med den endelige tilladelse til genopførelsesprojektet godkendt en udvidelse af bygningens grundareal med 18 m2 idet huset blev forlænget med ca. 2,3m og forsynet med kviste og kælder.


Det nuværende hus på adressen er således ikke helt identisk med huset som oprindeligt blev præmieret.