2003

Restaurering af Præstegårdslængen i Farum LandsbyForeningen ”Farum By og Land” har den 26. marts 2003 tildelt Farum Sogn ved Menighedsrådet foreningens diplom for restaurering af Præstegårdslængen.


Den smukt restaurerede længe, som oprindelig var staldbygning og del af en 4-længet gård opført 1724, har stråtag og kragetræer på rygningen. Murene er opført som bindingsværkskonstruktion, og vægfelterne mellem tømmerstykkerne er udfyldt med teglsten.


Bindingsværket og de træbeklædte gavle er sorttjærede, murfelterne er berappet og kalket i gul farve, som er tradition for de gamle huse i Farum Landsby. Vinduerne er småsprossede og hvidmalede.


Præstegårdslængen fungerer nu som konfirmandstue og depot. De to funktioner er adskilt af ”Præstegangen” som er en lille gennemgang der fører fra gårdspladsen foran præsteboligen mod kirken. ”Præstegangen” er lavet i 1817.


Præstegårdslængen er restaureret på bedste håndværksmæssige vis med materialer i pagt med miljøet. Bygningen fremtræder i dag som et godt eksempel på en nænsom restaurering, hvor anvendelsen af bygningen svarer til dagens krav.


-----------------------------------------------------------------------------------

”Søbakkehuus” Høveltevej 19  BregnerødForeningen ”Farum By og Land” har den 26. marts 2003 tildelt Mette Mosgaard og Svend-Erik Steffensen foreningens diplom for restaurering af  ”Søbakkehuus”,  Høveltevej 19,  Bregnerød


Gården, som er 4-længet, er opført i 1807, og har gennem årene haft en række skiftende ejere. Gården er i sin helhed blevet løbende vedligeholdt, og der er foretaget ombygninger og tilbygninger. Nyest er en tilbygning til stuehuset og en fritliggende garage, som fremtræder yderst vellykket.


Arkitekt for tilbygningen var ejeren W.E. Mosgaard, som i en årrække havde indrettet tegnestue på gården. Ejendommen præmieres for den smukke vedligeholdelse og  tilbygninger, hvor der er anvendt materialer i respekt for den oprindelige byggeskik og bygningskultur.


-----------------------------------------------------------------------------------

”Keldsholm”, Sommervej 6 B StavnsholtForeningen ”Farum By og Land” har den 26. marts 2003 tildelt Eva og Kjeld Fisker foreningens diplom for restaurering af ”Keldsholm”, Sommervej 6 B, Stavnsholt.


Ejendommen var oprindeligt en 3-længet gård, som i sin nuværende skikkelse er opført i 1864. De ældste spor af bebyggelse daterer sig tilbage til 1672.  I 1960-70´erne var der, købmandsforretning på ejendommen.


Bygningerne er ført tilbage til deres oprindelige arkitektoniske udtryk. Men også haveanlægget og gårdspladsen er der ofret stor pietetsfølelse omkring.


Senest er der opført en fjerde længe, som lukker gårdspladsen af. Det er en meget vellykket og velproportioneret bygning, som føjer sig til det øvrige bygningsanlæg på en bemærkelsesværdig harmonisk måde.


Tilbygningen er karakteristisk ved hovedsageligt at have en glasbeklædt facade og tagflade ind mod gårdspladsen. Bygningens funktion er overvejende at fungere som orangeri, nu hvor gården ikke længere bliver drevet som egentlig landbrugsejendom.


Ejendommen præmieres først og fremmest for orangeriet, men også for renoveringen af de øvrige bygninger, gårdspladsen og haveanlægget.


-----------------------------------------------------------------------------------