Vedtægter

Vedtægter for Furesø Bevaring

Vedtægter for Furesø Bevaring som vedtaget af Furesø Byråd 26. april 2023. Vedtægterne kan downloades ved at taste på grøn Knap