Jubilæum

Vedlagt link til Furesø By og Lands 40 års jubilæumsskrift fra 2011 i pdf.


Invitation til Furesø By og Lands 50 års jubilæum.Farum den 24. marts 2021.


 Invitation til 50 års jubilæumsarrangement.

 

Kære medlem.

Furesø By og Land kunne den 26. januar 2021 fejre sit 50 års jubilæum. Coronarestriktionerne gjorde det umuligt at fejre begivenheden på selve dagen. Covid19 epidemien har ligesom i 2020 på samme måde afskåret bestyrelsen fra at afholde årets generalforsamling i marts måned i år, således som foreningens vedtægter foreskriver.

I bestyrelsen håber vi, at alle forhindringer er ryddet af vejen, når der lørdag den 9. oktober i år inviteres til et festarrangement i Sognelængerne ved Farum Kirke.

Det er planen, at dette arrangement skal omfatte fejringen af foreningens jubilæum, afholdelse af årets generalforsamling og uddeling af diplomer for god bygningskultur.

Der er derfor al mulig grund til allerede nu at sætte kryds i kalenderen på denne dag. Det er bestyrelsens håb, at mange medlemmer vil være med til at fejre foreningen sammen med repræsentanter for kommunen og de mange andre, som vi i det daglige arbejde samarbejder med.

 

9. oktober 2021

Program for dagen:


Kl.12.00

For de som har interesse for en udflugt er det muligt at komme på en guidet tur gennem Farum Landsby.

Ulla Hess vil fortælle om de kulturhistoriske værdier, husenes historie og lidt om de mennesker, der har beboet husene.

Vi mødes kl. 12. Foran Porten ved Farumgård.

Efter turen går vi sammen til Længen ved Farum Kirke.


Kl.13.30

- Hvor foreningens formand Poul Lüneborg byder velkommen.

- Der serveres et let måltid og et glas vin / vand samt kaffe og kage.

- Organist ved Farum Kirke, John Frandsen og operasanger Kirsten Frandsen underholder med musiske indslag.

- Ulla Hess fortæller om tilblivelsen af foreningen Gamle Farums Venner, der siden er blevet til Furesø By og Land.

- Farumpoeten Jesper B. Korndal oplæser af gamle og helt nye digte fra sin digtsamling.

- Arrangementet sluttes af med Furesø By og Lands uddeling af foreningens traditionsrige Diplomer for god bygningskultur, v/ Borgmester Ole Bondo Christensen.

Derefter Generalforsamling med valg til Furesø By og Lands bestyrelse.

 

Denne invitation til arrangementet følges op i god tid med forslag til dagsorden for generalforsamlingen før vi forhåbentlig mødes den 9. oktober. Da arrangementet inkluderer årets generalforsamling udsendes samtidig beretningen for den seneste 12 måneders arbejdsperiode og regnskab for 2020. John Ehrbahn, der har overtaget kassererhvervet fra den 1. januar i år beder mig om at bringe indbetaling af kontingent for 2021 i erindring.

Kontingentsatserne er:

- Enlige 275,00 kr.

- Par 375,00 kr.

- Institutioner, foreninger og virksomheder 375,00 kr.

Kontingent kan indbetales til foreningens bank reg. nr. 3167 konto nr. 6184286

 

Med venlig hilsen

Poul Lüneborg, formandDigt skrevet af Jesper B. Korndal til

Furesø By og Land i forbindelse med 50 års Jubilæet lørdag d. 9.oktober 2021.Der er intet
andet sted
hvor
by og land
balancerer
lydløst
punkterne
blandet helt
rigtigt
og
hvor
indfaldsvejene
falder ud og ind
af
erindringens tåger
og hvor
løvet lover
som morgenrøden
en ny begyndelse
med svalegang
og et hus på
vandet.


Frederikborg Amtsavis 8. oktober skriver:


Furesø By og Land fejrer jubilæum


Se hele artiklen ved at taste på linket

Vedlagt link til Furesø By og Lands 50 års jubilæumsarrangement fra 2021 i pdf.


Materialet om jubilæumsarragementet fylder så vi har delt det under 2 taster.


1. Er historien om formænd og diplomer.


2. Er billerder taget af deltagere på jubilæums arrangementet


Frederikborg Amtsavis 12. oktober skriver:


Gård i Sydlejren hædret for god byggeskik


Se hele artiklen ved at taste på linket