2012

P.E. Rasmussensvej 2 i  FarumHuset på P.E. Rasmussensvej er bygget i 2002 på en udstykning fra Rytterskolen, Kålundsvej 21. Grunden var én af de to resterende byggemuligheder i Farum Landsby og som med sin placering afrundede landsbyen.


Skitseprojektet til huset blev udarbejdet af arkitekt Ib Rasmussen. Huset fungerer som familiebolig for Kirsten Termøhlen, Jakob Kjær-Andersen og deres 2 børn.


Huset er et længehus med trempel og fremskudt frontspiece. Arealet er på 150 m2 + 80 m2 kælder. Ydervægge er udført i teglsten, som er filset og hvidkalket.

Taget har 51 gr. hældning og er belagt med rød vingetegl, samt 2 karakteristiske zinkskorstene. Huset er et godt eksempel på en fin indpasningsopgave med et moderne hus, der harmonerer godt med Rytterskolen og Søvej 5.


Det er en kombination af disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildelingen af foreningens diplom til arkitekt Ib Rasmussen og husets ejere Kirsten Termøhlen og Jakob Kjær-Andersen.


-----------------------------------------------------------------------------------

Smedegade 24 i Kirke VærløseBåde stuehus og smedebygning, som stammer fra 1765, er den ældste smedje i Kirke Værløse. Det var her missionsmanden Jens Larsen fra Tikøb nedsatte sig som smedemester i 1850 i en kort periode. Jens Larsen lagde sit fag på hylden allerede i 1854 til fordel for prædikantvirksomheden og stiftelsen af ”Den første Indre Missionsforening”. Efter ham fulgte først hans søn og siden en række mestre som Samuel Holm, Peter Larsen, Lars Iversen, Laurits og Vilhelm Esbensen og Hans Emil Jørgensen.


Den sidste smedemester er Tina Riises morfar Hans Emil Jørgensen, som i 1925 køber ejendommen på tvangsauktion. Sideløbende med smedearbejdet indretter han et mekanisk værksted, hvor han arbejder med biler, motorcykler, knallerter og cykler indtil 1987, hvor Tina og Ole Riise køber huset.


Tina og Ole Riise har siden foretaget flere omfattende renoveringer, sidst med nyt stråtag, brandhæmmende underlag samt restaurering af bindingsværk udført med støtte fra Furesø Bevaring. Gårdsplads og have er genskabt med brosten og en beplantning med bl.a. buksbomhække, frugtbuske, æbletræer og planter, der hører til i landbohaven.


Smedegade 24 er et godt eksempel på, at et bevaringsværdigt hus med en bevidst restaurering kan fastholde sin oprindelige karakter. Det er som en anerkendelse af denne indsats Furesø By og Land har valgt at tildele Tina Og Ole Riise foreningens diplom.


--------------------------------------------------------------------------------------

Søkrogen, Højgårds Have i VærløseSøkrogen, som er centralt placeret i Ryget Skovby i Værløse vest, er bygget i 2001.

Tegnestuen Vandkunsten er arkitekter for boligbebyggelsen og Værløse Almennyttige Boligselskab er bygherren.


Søkrogen består af en randbebyggelse i 1½ og 2 etager, som indrammer mindre 1 etages rækkehuse. Fælleshuset i 2½ etager danner sammen med et mindre torv forbindelsen mellem husene i kanten og den omgivende grønning. Kanthusene har ensidige tage og længehusene saddeltag. Bebyggelsen, som rummer to-, tre- og fire-rums boliger, omfatter 63 boliger.


Materialevalget domineres af de store, røde tegltage, kulbrændte mursten og sortimprægneret træværk, som understreger bebyggelsens kvalitet.


Søkrogen er et fint eksempel på et boligbyggeri, der er velegnet til både børnefamilier, enlige, unge og ældre og som i sin planlægning integrerer husene og landskabet i bebyggelsen.


Det er kombinationen af disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildelingen af foreningens diplom til Tegnestuen Vandkunsten og Værløse Almennyttige Boligselskab.