2005

Æresdiplom til StavnsholtkirkenForeningen Farum By og Land har den 30. marts 2005 tildelt Farum Menighedsråd foreningens æresdiplom for Stavnsholtkirken.


Stavnsholtkirken er opført i årene 1979 – 81 som resultat af en indbudt arkitektkonkurrence i 1977, vundet af arkitekt MAA Johan Otto von Spreckelsen.

Kirken er trods sine snart 25 år, stadig et af de mest markante kirkebyggerier herhjemme.


Kirken udmærker sig ved sit arkitektoniske udtryk både i eksteriør og i interiør, med en sjælden detaljering og gennembearbejdning af såvel konstruktioner som murværk.

Ved sin lukkede ydre form og sit åbne indre opnås en særlig ro, en samhørighed med de kirkelige handlinger.


Beplantningen omkring bygningerne var tænkt som træer plantet i dele af spiraler med kirken som centrum. Spiralerne danner mønster som frøene i en solsikke. De krumme plantelinjer hindre gennemgående synslinjer.


Det er disse kvaliteter Farum By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildelingen af årets æresdiplom.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Fuglsangpark i Farum
Foreningen Farum By og Land har den 30. marts 2005 tildelt Tegnestuen Vandkunsten foreningens diplom for bebyggelsen Fuglsangpark.


I 1978 blev der udskrevet en konkurrence om et ”tæt lavt boligbyggeri”, som skulle ligge i den nordøstlige del af Farum. Det blev Tegnestuen Vandkunsten, som vandt opgaven.

Byggeriet blev opført i perioden 1982 – 85.

Bebyggelsen er udlagt i 6 boliggrupper med i alt 189 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 85 m2.


Boliggrupperne åbner sig mod syd ud mod grønne fællesarealer, som strækker sig ned mod Stenvadskolen. I det grønne område er der små vandhuller med træbroer over kanalerne. Desuden er der små nyttehaver for beboerne.


Husene skyder ryg mod nord med toenhalv-etage og lavest med én etage ind mod fællesarealer og skolen.


Den landsbyagtige bebyggelse har fælles træk med Farum Landsby og Stavnsholt Landsby. Materialerne er traditionelle men med en ny sammensætning og farveholdning: Sortmalet træværk, grå bølgeeternit på tage og ydervægge, blå betonelementer og vandskuret murværk.


Det er kombinationen af disse kvaliteter Farum By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildeling af årets diplom.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Designmanual for Farum KaserneDiplom til Designmanual for Farum Kaserne

Foreningen Farum By og Land har den 30. marts 2005 tildelt Borgerfølgegruppen Farum Nord foreningens diplom for Designmanualen til Farum Kaserne.


Designmanualen er udarbejdet af Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt MAA PAR MDL i samarbejde med Farum Kommune og en borgerfølgegruppe, som har kommenteret og bidraget med vigtige forslag. Designmanualen er en del af en landskabsplan, der beskriver landskabsarbejderne på Farum Kaserne.


Landskabsplanen definerer kravene til de landskabelige udformninger af fællesarealer og infrastruktur. Landskabsplanen definerer også de arkitektoniske og kvalitetsmæssige krav til udformningen af byrummet og dets inventar.


Det er med beskrivelsen af disse kvaliteter, som også kan indgå i en designmanual for hele Farum, at Farum By og Land gerne vil gøre opmærksom på med tildelingen af årets diplom.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Danske Bank i Farum
Diplom til Danske Bank

Foreningen Farum By og Land har den 30. marts 2005 tildelt Danske Bank foreningens diplom for bankbygningen på Farum Hovedgade.


Danske Bank i Farum er opført i 1906 som A/S Slangerupbanens Oplands Bank. Banken skulle have hovedsæde i Farum og stå som symbol på den udvikling banen igangsatte med udstykninger og udvikling af byen. Konsortiet A/S Farumgård, under ledelse af etatsråd Alfred Sørensen, solgte sin første grund til banken. Grunden var placeret på det højeste sted, ikke for langt fra stationen og ikke for langt fra Farum Landsby, så banken kunne ses langvejs fra. Bygningen blev opført i to etager med et udtryk, der udstrålede magt og stille elegance.


I 1982 blev der opført en tilbygning, tegnet af arkitekt MAA E. Wemmelunds Tegnestue. Banken har været meget loyal over for både bygning, skiltning og beplantning og udstråler stadig den historiske soliditet og troværdighed.


Det er disse kvaliteter Farum By og Land vil gøre opmærksom på ved tildeling af årets diplom.


-----------------------------------------------------------------------------------------------