2010


Fritidshjemmet Fuglsang

Farum Hovedgade 84Sct. Georgs Gilderne i Farum indrettede i 1978 hovedbygningen fra gården Fuglsang til fritidshjem. Ombygningen blev projekteret af Arkitekt MAA Helge Foss’ tegnestue og udført af en række lokale håndværksmestre.


Huset er fra 1909, genopført efter en brand i 1907. Det er den eneste hovedbygning, fra tre store gårde på den korte strækning af Hovedgaden, som er bevaret, både Solvang og Akaciegården er forsvundet.

Før ombygningen ejede Farum Kommune bygning og grund i 2 år, hvor den stod tom og blev delvis ødelagt af hærværk og forfald. Sct. Georgs Fonden foretog indretning og restaurering af huset til fritidshjem.

Den 1. februar 1978 blev fritidshjemmet taget i brug med Pia Telling som leder. Den 24. maj 1978 finder den officielle indvielse sted i overværelse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.


I dag fremstår Fuglsang i sit oprindelige udtryk, hvor det blåsorte tegltag med fine kviste og den klokkeformede gavlkvist på sydfacaden indrammer den oprindelige hoveddør med trappen og de støbte kugler.


Senere udvidelser af huset er opført med stor respekt for stedets egenart. Fuglsang har netop nu gennemgået en større renovering af kviste og vinduer. Uden ildsjæle kan det ikke lade sig gøre at vedligeholde og bevare bygninger af denne karakter og som anerkendelse af det store engagement tildeles Furesø By og Lands diplom til Fritidshjemmet Fuglsang ved Pia Telling.


------------------------------------------------------------------------------------

Bybrøndstræde 1 i Kirke VærløseUdhusbygningen er opført i 1850 som en 6-fags bindingsværksbygning, der ligger overfor beboelsesbygningen med en gårdsplads imellem.

Ejendommen blev i ca. 1990 købt af Knud Ibsen og senere solgt igen.


Mellem bolig og udhus var tidligere en mur mod Smedegade. Den er nu fjernet og erstattet af store kampesten.


Udhuset har gennemgået en omfattende renovering. Bindingsværk og ydervægge er blevet genopført. Ydervægge er af teglsten, undtagen den meget skæve væg mod Bybrøndstræde, her er bindingsværkets fyldninger lerklinede, og bindingsværket forsynet med en afstivning.


Bygningen fremstår nu med sort bindingsværk, gulkalkede fyldninger og stråtag og indgår fint i landsbyens miljø.Bygaden 13 i Kirke VærløseBygningen er opført ca. 1916 som lagerbygning for nabohuset, som indeholdt købmandsbutik og bolig. Som så mange andre steder blev butikken nedlagt. Lagerbygningen blev brugt til forskellige formål og forfaldt.

For ca. 15 år siden købte Knud Ibsen bygningen, som var dømt til nedrivning, og den tilhørende grund, men Knud Ibsen gik i stedet i gang med at renovere huset.

Huset er en 2-etages bygning med lagerrum i stueetagen og indgang til 1. sal, hvor beboelsen i dag er indrettet. Facaden er i stueetagen pudsede, hvidkalkede teglsten, 1.sal er med rødmalet bræddebeklædning på en træskeletkonstruktion.

Huser er fint tilpasset i gadebilledet.


Det er som anerkendelse for bevaring og renovering af disse to huse i Kirke Værløse, vi tildeler Knud Ibsen Furesø By og Lands diplom.


------------------------------------------------------------------------------------

Skandrup Allé 18 i HareskovbyVillaen på Skandrup Allé 18. er dateret til 1903-05. Den er en af de store villaer, som blev bygget på journalist Michael Hansen Skandrups udstykning i Hareskovby. I 1899 købte han Annexgården og den tilhørende jord med det formål at udstykke arealet til villagrunde. På samme tid var der planer om at bygge en jernbane fra hovedstaden til Slangerup. Den skulle gå gennem Hareskoven og ville medføre mulighed for udvikling af området. Anlægsarbejdet begyndte i 1902 og i foråret 1906 blev banen indviet.


Skandrup Allé er Hareskovbys første villavej, hvor der i starten af 1900 tallet blev bygget en række bemærkelsesværdige store villaer på det tidligere overdrev. Ved husene blev der anlagt haver i tidens stil. Der blev sat hvide træstakitter rundt om haverne og langs vejen, men ingen egentlig beplantning med allétræer, så vi må gå ud fra, at det har været de hvide stakitter langs den snorlige vej, som gav anledning til at vejen blev benævnt allé. De fleste af husene er heldigvis bevaret og danner sammen med Annexgården, skolen, biblioteket og kirken en central helhed i et spændende bysamfund.


Huset har de senere år gennemgået en nænsom renovering med bl.a. nyt tag af naturskifer, nye lavenergivinduer, ny hulmursisolering og nye el- og vvs installationer, så det i dag og mange år fremover vil fungere som en tidssvarende bolig i unikke historiske rammer.


Det er som anerkendelse af denne indsats vi tildeler Mikkel Larsen, Skandrup Allé 18 Furesø By og Lands Diplom.