Arbejdsprogram 18 - 21

Fortsat Fremgang for Furesø

Politisk Arbejdsprogram

for valgperioden 2018-2021

 

Byrådet i Furesø har den 25. april 2018 vedtaget et arbejdesprogram for den kommende 4-årige periode.

 

I arbejdsprogrammet lægger Byrådet op til et fortsat tæt samarbejde med lokalsamfund og aktive foreninger.

Arbejdsprogrammet kan downloades her: ->

 

Især er afsnit 5 i arbejdsprogrammet af stor interesse for Furesø By og Land:

 

5. Bæredygtig byudvikling, naturbeskyttelse og grøn omstilling

- 5.1. Sammenhængende perspektivplan og boligpolitik for Furesø

- 5.2. En arkitektur- og byrumsstrategi, der sikrer kvalitet i byudviklingen

- 5.3. Styrket boligsocial indsats

- 5.4. Virkeliggørelse af allerede planlagte boligudviklingsprojekter

- 5.5. Udvikling af vores bycentre med detailhandel og erhverv

- 5.6. Samarbejde med lokalsamfundene om byudvikling i nærområderne

- 5.7. Bedre naturbeskyttelse, øget naturrigdom og formidling af vores naturværdier

- 5.8. Grøn omstilling

- 5.9. Miljørigtig håndtering af vand, spildevand, affald og varme (forsyning)

- 5.10. Effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme

- 5.11. Bedre trafikafvikling og mindre trafikstøj

Opsamling fra Dialogcaféerom byrådets arbejdsprogram Afholdt den 22. og 31. maj 2018 omhandlende:


Fortsat Fremgang for Furesø Politisk arbejdsprogram for valgperioden 2018-2021


vedlagt ->