2001

Clemmens skilte-reklame designmanualForeningen ”Farum By og Land” har den 15. marts 2001 tildelt Clemmens skilte-reklame foreningens diplom for en ny grafisk designmanual til Farum Kommune. De har herved medvirket til at skabe en helhed i kommunens visuelle identitet for


Byvåben

Papirprogram

Annoncering

Brochurer

Hjemmesider

Inden- og udendørs skiltning

Informations- og bystandere


Helheden er meget vigtig i det offentlige rum. Den skaber genkendelighed og overskuelighed for brugeren, og giver dermed Farum Kommune en positiv identitet.


At udarbejde en designmanual kræver et godt samarbejde i alle faser. Den forpligter også Farum Kommune til at overholde den, ellers forsvinder helheden hurtigt og den investering, man har gjort.


Det grafiske udtryk er harmonisk, tidstypisk og alligevel tidløst. Den grundlæggende ide med at bruge negativ skrift på skiltningen, dvs. hvide bogstaver på grafitgrå baggrund er en kvalitet, der på en gang skaber helhed og virker neutral.


Derfor tildeles dette diplom som en anerkendelse af det grafiske arbejde til Clemmens skilte-reklame og Farum Kommune.