2004

Helle S. LarsenForeningen Farum By og Land har den 24. marts 2004 tildelt Helle S. Larsen foreningens diplom for den historiske beskrivelse af Sejlgården.


Helle S. Larsen har med stor pædagogisk evne og indsigt, med udgangspunkt i lokalsamfundets historie helt tilbage fra 1600 tallet, beskrevet nogle af de mennesker og det fællesskab, der prægede livet i og omkring Sejlgården.

Beskrivelsen af levevilkår og menneskeskæbner fra hverdagslivet giver os alle en større forståelse af vores Farum-identitet.


Kombinationen mellem den smukke og glemte Sejlgård og den levende historiske beretning fra gården og datidens Farum, giver os alle værdifulde link til både datiden, nutiden og fremtiden.

En fremtid, hvor vi håber, at Sejlgården igen vil være rammen om liv og aktiviteter i tæt samklang med byen.


Det er beskrivelsen af disse kvaliteter Farum By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildelingen af årets diplom.


--------------------------------------------------------------------------------------   

Solvangskolen i FarumForeningen ”Farum By og Land” har den 24. marts 2004 tildelt Solvangskolen foreningens æresdiplom for et tidstypisk og et tidløst bygningsanlæg.


Skolen er bygget i tiåret 1960 til 1970.


Solvangskolen er et smukt bygningsanlæg, hvor de store parallelforskudte sadeltage og lette facader synes inspireret af japansk arkitektur, men også med et slægtsskab til gammelt, dansk bindingsværk. Det er navnlig, når man kommer sydfra, at skolen har denne virkning. Når man vender tilbage fra nord, antager skolen en anden karakter, tungere og mere homogen, da alle facadevægge mod nord er af røde tegl, mens mod syd, øst og vest er træskelletfacader.


Skolen tilpasser sig fint til det omgivende villakvarter, og ved at placere friarealerne i midten har man fået mulighed for at opdele disse i terrasser og gårdhaver af rimelige dimensioner og på forskellige niveauer.


Det er kombinationen af disse kvaliteter Farum By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildeling af årets ’klassiker’ Diplom.