2019

I 2019 uddelte Furesø By og Land diplomer til Flinthuset, Skovvængets Allé 20 i Farum og til Gedevasevej 1 i Farum. 
Flinthuset Furesø By og Land har den 28. marts 2019 tildelt Flinthuset, Skovvængets Allé 20, Farum foreningens diplom. 

Maleren Emil Krause 1871 - 1945 har haft Flinthuset som sommerhus. Hans tilknytning til Farum daterer sig til 1904, hvor han købte “sommerhus" i Farum og brugte huset til sin død i 1945, selvom huset i Farum efterhånden gik over til at være helårsbolig. 


Ejerne af Farumgård ønskede at sælge den særprægede thepavillon nede ved Farum Sø's østlige ende, nær ved Fiskebæk. Den lå smukt, var bygget af flintesten og med stråtag, gravet halvt ind i skrænten lige ud til søen. Med en stor grund, der strakte sig helt op til Sehesteds Alle. 

Ægteparret Emil Krause besluttede sig for at anskaffe en sommerbolig i 1904, så de fire børn kunne komme på landet en del af året. Slangerupbanen var ved at blive bygget, og med den blev det muligt at tage ind til byen hver dag - til arbejde og i skole. 

Men huset var ikke stort nok til en familie på seks. Der måtte bygges en førstesal på. Emil Krause ræsonnerede derfor: 

"Taget fejler ikke noget, så det kan bruges igen. Vi skal bare ha' en etage puttet ind under. Og der er store, stærke træer rundt om huset, der kan bære et tag". 

Kraftige tove blev bundet godt fast ned om taget og op i de nærmeste træer. Og så blev taget hejst op, en etage bygget under - og taget sænket ned på den.

 

Efter Emil Krauses død blev Flinthuset solgt og har siden haft flere ejere. De forrige byggede om endnu en gang - charmerende og godt. Men huset fremstod ikke særlig velholdt.


Huset var i den ene side sunket 20 cm. Der er blevet foretaget jernbetonpiloteringer i 8 meters dybde og pælefunderingsunderstøtninger 3 steder i fundamenterne. P.g.a. høj vandstand er nye gulve og fundamenter støbt i jernbeton. Der er foretaget reparationer af dårligt murværk. Lodrette revner i murværk ved facader og tværvægge er repareret efter al puds er fjernet. Mursten der er muret i forbandt med skillevægge er knækket og vandret revne i tværvæg ved tagfod.

 

Flinthuset blev købt af Drew Wahlberg Rosskelly og Maria Wahlberg Rosskelly i juli 2016 og har indtil marts 2019 været under renovering. 

Allerede i sin allerførste skikkelse var Flinthuset et sjovt og anderledes hus, alene ved at være "indbygget" i skrænten. Ud mod søen var indgangen til den første oprindelige etage.

 

Flinthuset har gennemgået en gennemgribende renovering, som såvel har krævet en meget stor indsats af husets ejere som en meget stor tålmodighed, et klart mål om håndværksmæssig kvalitet og et meget stort eget udført arbejde. 

Flinthuset står nu som et originalt smukt udtryk for godt gedigent arkitektonisk bygningsteknisk og en håndværksmæssig indsats. 

Ejerne har med restaureringen tilført huset kvaliteter, så det i dag fremstår som en værdifuld ejendom på kanten af Farum Sø. Projektet har modtaget støtte fra Furesø Bevaring.

 

Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom for god bygningskultur til Maria og Drew Wahlberg Rosskelly. 

Gedevasevej 1 i Farum


 Furesø By og Land har den 28. marts 2019 tildelt Gedevasevej 1, Farum, foreningens diplom. 

Huset, der er opført i 2014 er tegnet i et tæt samarbejde med arkitekterne vermund + gere, v/Johnny Gere.


I svinget mellem Kålundsvej og Gedevasevej, hvor det gamle villakvarter støder op til det naturskønne område ved præstegårdsjorderne ligger huset særdeles velplaceret. Orienteret mod Storebjerg, med kik til Farum sø, Farum Kirke og Landsbyen. 

Huset tilpasser sig denne spektakulære beliggenhed på en måde som på forbilledlig vis respekterer landskabet og de kulturhistoriske værdier og er opført med stor forståelse for stedets oprindelige karakter, som er gældende for området.


Boligen er opført med målrettet stillingtagen til både miljø, genanvendelighed og dermed bæredygtighed. Huset opvarmes med radiatorer kombineret med gulvvarme fra nyt vertikalt jordvarmeanlæg samt med solcellepaneler på taget og genvexsystem.

Vådrum ventileres i henhold til BR10. Regnvand føres til faskine og spildevand føres til kommunalt kloaksystem. De smukke gule mursten, som står som blank mur både ude og inde, er genanvendte gamle håndstrøgne Hamborgsten.


Huset fremstår afklaret i dets detaljer og valg af materialer - der er valgt en smuk gul sten til facaden, elegant afslutning på udhæng, karakteren og proportionering af vinduer og døre er sikkert. Havens beplantning og belægninger bidrager i højeste grad til, at helheden - indgangspartiet og forhaven mod Gedevasevej fremstår stille og privat, smuk belægning i granit og fint afskærmende bøgehække.


Et ’anonymt’ byggeri - men her ligger en skønhed og sikkerhed, som er værd at belønne – smukt indpasset til stedets oprindelige karakter og med dyb respekt for omgivelserne.


Som anerkendelse af denne bevidste stillingtagen til kombinationen af beliggenhed, miljø og arkitektur har Furesø By og Land valgt at tildele Lisbeth Sivertsen og Søren Bjørn, foreningens diplom for god bygningskultur.