2011

Bondevang i FarumBondevang, Farum Hovedgade 76.

Bondevang ligger på Farum Hovedgade, hvor den oprindelige gård nr. 7. Ryttergården lå. Den blev i 1799 købt af amtsforvalter Rosted fra Farumgård. Han ønskede, at jorden blev sammenlagt med hans jord nord for landsbyen, men da det ikke kunne lade sig gøre, solgte han i 1802 den yderste del af jorden, hvor den nye Ryttergård blev opført, og hvor udstykningen Rytterhaven fra 1963 ligger.


Den del af gården, som lå ved Hovedgaden, blev kaldt Bondevang. Her opførte købmand Carl Jensen en villa i 1917, efter han havde overdraget sin forretning i det nuværende lægehus til sin søn Georg H. Jensen.


I flg. Gudrun Lund Meyer og Erik Juul Pedersens ”Strejftog i Farum” skal man lægge mærke til det smukke stendige mod Hovedgaden. Det var sten herfra, der blev brugt til vejspærring over Hovedgaden i 1944 i det ellers fredelige Farum under besættelsen.


Huset har de seneste år gennemgået en nænsom renovering med bl.a. nyt tegltag, nye vinduer og facadebehandling, som understreger husets fine arkitektoniske kvaliteter. Husets kvaliteter har stor betydning for dets placering blandt områdets bevaringsværdige ejendomme.


Det er som anerkendelse af denne indsats, vi tildeler Pia og Peter Laub Furesø By og Lands diplom.


------------------------------------------------------------------------------------

Sirius Alle 4 og 6 i LaanshøjSirius Alle 4, Laanshøj Værløse


Huset på Sirius Alle 4 er en del af den oprindelige Flyvestation Værløse og kan således dateres tilbage til starten af det forrige århundrede. Huset har i sin tid fungeret som bager for flyvestationens beboere.


Renoveringen af Nordlejren, i dag kaldes bydelen Laanshøj, er et godt eksempel på, at vores kulturarv kan genbruges til nutidige, velfungerende boliger med en særlig arkitektur og beliggenhed. Ved renoveringen er det lykkedes at fastholde de intentioner, der lå bag Furesø Kommunes oprindelige beslutning om at sikre områdets helt særlige kulturhistoriske værdi.


Huset var meget forfaldent, da de nuværende ejere købte det i 2009. Siden har det gennemgået en total istandsættelse og fungerer i dag som en helt tidssvarende bolig i en bygningsmæssig helhed med de øvrige huse i området.


Det er en kombination af disse kvaliteter, Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildelingen af foreningens diplom til Lene Rude Hare og Peter Hare.


Sirius Alle 6, Laanshøj Værløse


Huset på Sirius Alle 6 er en del af den oprindelige Flyvestation Værløse og kan således dateres tilbage til omkring år 1900. Huset var oprindeligt købmandshandel og barber for flyvestationens personel. Senere holdt bygningstjenesten til i huset og forsynede det med en nu nedrevet tilbygning, dækket med tagpap.


Huset har på det seneste gennemgået en total renovering både ude og inde og fremstår i dag som en velfungerende moderne bolig med nye vinduer og tag. Huset er isoleret udvendigt og har jordvarmeanlæg i haven. Det er lykkedes at fastholde de intentioner, der lå bag Furesø Kommunes beslutning om at sikre områdets helt særlige kulturhistoriske værdi, så huset udgør en bygningsmæssig helhed sammen med de øvrige huse i området.


Det er kombinationen af disse kvaliteter, Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildelingen af foreningens diplom til Lise Fuhr og Erik Skov.