2002

Edelgave Farum Hovedgade 86Foreningen „Farum By og Land“ har den 20. marts 2002 tildelt Marina Vitagliano foreningens diplom

for en ny garage ved ejendommen Edelgave Farum Hovedgade 86.


Bestræbelserne for at gøre Farum by og land til et smukt og venligt område er bl.a. afhængig af den kvalitative sum af de fysiske elementer.


Overalt i landet, også i Farum Kommune, ses nogle af arkitekturens smertensbørn. Små bygninger,

udhuse, carporte m.v. udført i ringe materialer og formsprog, i en slags sparsommelighedens

materialeforbrug, ugens tilbud fra det lokale byggemarked.


De ligger overalt og skæmmer omgivelserne, også nærliggende måske ganske nydelige hovedbygninger. Men når man kommer til de sekundære bygninger springer kæden tit af og områdets og helhedens kvalitet skæmmes.


Det er derfor opmuntrende at se en husejer og bygherre ikke vælge den lette vej, men anvender

ressourcer på at få skabt en kvalitativ helhed på sin ejendom. Anvender materialer og form, der

medvirker til bygningsmæssig homogenitet og kvalitet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejlgården i Farum HovdedgadeForeningen „Farum By og Land“ har den 20. marts 2002 tildelt Farum Kommune foreningens diplom for en istandsættelse af Sejlgården Farum Hovedgade.


Sejlgården ligger i dag som en kulturel og historisk arv fra det traditionsstyrede samfund med dets karakteristiske tre klasser: bønder, præster og adel, og dets enkle anlægstyper:

bondegården, kirken og borgen.


Sejlgården er den eneste af de oprindelige gårde i Farum, der i dag er bevaret med den karakteristiske firlængede planløsning, dog med det nuværende stuehus placeret fri af de tre

længer.

Sejlgården er et smukt bygningsanlæg og en unik repræsentant for den sjællandske firelængede gård placeret markant ved indkørslen til byen fra vest.


Da Sejlgårdens bevarelse og anvendelse ligger Farum By og Land meget på sinde, hilser foreningen kommunens påbegyndte bygningsrenovering velkommen.

Farum By og Land vil derfor gerne anerkende den påbegyndte renovering samtidig med at foreningen gerne vil opmuntre til, at dette arbejde bliver fortsat og fuldendt og den fremtidige anvendelse af Sejlgården bliver til gavn for kommunens borgere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ombygning af Furesøbad til Farum MarinaForeningen „Farum By og Land“ har den 20. marts 2002 tildelt Arkitektfirmaet Hou & Partnere A/S

foreningens diplom for ombygning af Furesøbad til Farum Marina.


De opgaver, der kendetegner tegnestuen mest, er ombygninger, renoveringer og restaureringer. En stor erfaring sikrer gennemførelsen af disse opgaver på et højt arkitektonisk niveau. Det er

Farum Marina et godt eksempel på.


Der er tale om en ny helhedsplan med forbedringer af restaurant og udsigtsforhold med udbygning af balkonområdet, der har fået en central placering, samtidig med at alle søsportsklubber har fået bedre lokaler.


Hele anlægget er med stor æstetisk fornemmelse tilpasset beliggenheden ved skov og sø og har fået et udtryk, der svarer til husets funktion, både i materialevalg og disposition.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruth Riis-Hansen får æresdiplomForeningen „Farum By og Land“ har den 20. marts 2002 tildelt Ruth Riis-Hansen foreningens

æresdiplom for restaurering af Farumgård og barokhaven.


Ruth og Finn Riis-Hansen har været ejere af Farumgård siden 1965, hvor de overtog gården efter

Sct. Ursula Søstrene, en tysk nonneorden, som havde haft Farumgård siden 1932.


De nye ejere lagde et stort arbejde i at restaurere og vedligeholde de gamle bygninger og den smukke barokhave.


De fredede bygninger er opført i 1705 af Francois Dieussart, som også har tegnet Sorgenfri Slot i

Lyngby. Mange har glæde af det trefløjede gårdanlæg med park og skov, når de går ad den

offentlige sti, som fører gennem gården og skoven.


Ruth Riis-Hansen har gennem alle årene passet og holdt bygninger og haveanlæg, så hele anlægget fremstår smukt og velholdt.


Ruth Riis-Hansen har ligeledes igennem mange år kæmpet en hård kamp for at bevare gamle bygninger i Farum. Flere truede bygninger har således overlevet og er blevet istandsat.


Udover interessen for Farums gamle bygninger har Ruth Riis-Hansen også virket i et større perspektiv både nationalt og internationalt for Europa Nostra, som arbejder for beskyttelsen af

Europas arkitektur- og kulturarv. Ruth Riis-Hansen har repræsenteret Danmark i Europa Nostra.


Foreningen Farum By og Land tildeler derfor helt ekstraordinært et æresdiplom til Ruth Riis-Hansen

for hendes særlige indsats.


----------------------------------------------------------------------------------------------------