Formål og Teser

Bliv medlem af Furesø By og Land

Hvis du sætter pris på din by!


Furesø By og Land blev stiftet i 1971 og har altid arbejdet konstruktivt for  og med Furesøs bymæssige udvikling. Foreningen blev stiftet, fordi der var  sket overgreb på bymiljøet, både på  bevaringsværdige huse og i form af  nye by- og byggeplaner.


Vi arbejder for at Furesø Kommune


Fortsat har identitet som kommune

Udvikler sig i takt med tiden med respekt for det oprindelige

Får sikret værdifulde eksisterende bydele og bygninger for eftertiden

Etablerer nybyggeri, der er gennemtænkt og banebrydende

Stadig er en kommune med et velplejet grønt udseende


Furesø By og Land udfordrer det til  enhver tid siddende byråds opfattelser  af hvordan vores by skal udvikle sig. Furesø By og Land har et bredt samarbejde med mange lokale foreninger om Furesøs bymæssige og landskabsmæssige udvikling.


Vi mener


At det gennem en ligeværdig dialog mellem politikere, forvaltning og borgere, de bedste løsninger skabes for Furesø Kommune.

De emner vi arbejder med, giver typisk ikke resultater på kort sigt og vi er ofte nødt til at tage hensyn til Byrådets beslutninger.

Det er vores målsætning at påvirke, at de politiske beslutninger bliver taget på et så fagligt korrekt grundlag som muligt.

Vi ønsker på den måde, at minimere det vilkårlige kortsigtede element og sikre at der tages nogle gode langsigtede beslutninger.

Furesø By og Land er høringsberettiget og får alle lokalplanforslag til høring. Dette giver os mulighed for at vurdere om gældende lokalplaner bliver overholdt og samtidig påvirke udviklingen  i kommunen.

Furesø By og Land er medlem af Lands- foreningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Hvis du også mener


At det er vigtigt for dig, hvordan  Furesø Kommune udvikler sig.  Og hvis du ønsker at støtte arbejdet  med at sikre at Furesø fastholder sin identitet er et medlemskab af  Furesø By og Land et skridt i den rigtige retning.


Som medlem


Modtager hvert år 4 nr. af  tidsskriftet „by & land”


-----------------------------------------------------------------------------------

Furesø By og Land                                                                                                   

2. oktober 2017


12 teser for Furesø kommune


Baseret på min deltagelse i ledelsen af foreningen gennem de seneste 6 år har jeg  nu som formand, inspireret af at vi i år fejrer 500 året for Martin Luther, udarbejdet følgende teser til reformering af det fremtidige arbejde:


01. Ansættelse af en stadsarkitekt til styrkelse af den visionære arkitektfaglige kompetence.


02. Lokalplaner bør altid udarbejdes af kommunen og ikke af tilfældige eksterne kommercielle interessenter.


03. Fastansatte arkitekter bør erstatte brugen af eksterne konsulenter.


04. Identitetsbegrebet i den vedtagne arkitekturpolitik skal udvikles.


05. Borgervejledning ang. bevaringsværdige bygninger, byrum og miljøer bør styrkes.


06. Dialoggrupper bør nedsættes i tilknytning til større bygge- /anlægsprojekter.


07. Tilsyn med efterlevelse af lokalplaners overholdelse udvikles.


08. Anmeldelser og forespørgsler vedr. brud på lokalplanbestemmelser fra borgere skal systematiseres.


09. Retningslinjer for besvarelse af henvendelser skal implementeres, svarende til god forvaltningsskik.


10. Nabohøringer bør altid ledsages af en tilkendegivelse om, hvorledes forvaltningen er sindet at afgøre sagen.


11. Høringssager bør ikke udsendes i sommerperioden, alternativt have længere svartider.


12. Offentliggørelse af kommunens praksis i blandt andet lokalplansager bør systematiseres og styrkes.