Stråtag

Bestyrelsen for Furesø Bevaring har tidligere givet og giver fortsat bevilling i form af rente- og afdragsfri lån til udskiftning eller renovering af stråtag på ældre bygninger i Furesø Kommune.

 

Tidligere før 4. september 2019 har bestyrelsen påtaget sig på egen hånd at vurdere ældre ejendomme som bevaringsværdige i de situationer hvor en SAVE registrering ikke forelå eller ejendommen i lokalplanen ikke var udlagt som bevaringsværdig.

For at være berettiget til lån skal ejendommen være SAVE registreret eller være udlagt som bevaringsværdig i lokalplanen.

 

Forudsætning for bevilling har været og er, at der er tale om at bygningen er bevaringsværdig, men også at udskiftningen eller renoveringen af stråtag ikke kan betragtes som almindelig vedligehold.

Stråtags levetid er fra 30 - 50 år.

Nordvendte tag har mindre levetid end sydvendte tag.

 

Men det er også en forudsætning for at få bevilget lån, at udskiftningen eller renoveringen af stråtaget har en arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for at lokalområdet bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Støtte til udskiftning af stråtag i disse situationer vil typisk indgå i et større renoveringsprojekt, hvor nyt stråtag er en del af det samlede projekt.


Lån bevilges til ændringer inkl. stråtag som bringer huset mere i overensstemmelse med dets - og byrummet omkring mere i overensstemmelse med stedets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

 

Furesø Bevarings lån skal afspejle arkitektoniske eller kulturhistoriske forskelle i modsætning til en udskiftning eller renovering som er nødvendig p.g.a. stråtagets nedslidning og alder.

Vedlagt Kulturmisteriets vejledning om SAVE registrering.

Hent vejledningen ved tryk på Tast her