2021

BellemosegaardFuresø By og Land har den 9. oktober 2021 tildelt Bellemosegaard i Værløse foreningens diplom.

"EN GRIM ÆLLING BLEV TIL EN SMUK SVANE"“Fra en grim ælling til en smuk svane” sådan kan man bedst beskrive den eventyrlige transformation, som stuehuset på Bellemosegaard har gennemgået.

Da Furesø By og Land første gang, for år tilbage besigtigede området omkring Bringe og stuehuset Bellemosegaard, gav vi ikke istandsættelsen af dette hus mange chancer. Dertil var forfaldet efter vores vurdering alt for fremskredet.


Eventyret tog sin begyndelse, da tre unge familier erhvervede gårdens stamparcel og gik i gang med alt, hvad de havde af håndværksmæssig erfaring, handlekraft  og visioner at genrejse den trelængede gård.

Stuehuset står i dag færdigrestaureret. Med sans for husets oprindelige byggeskik fremstår resultatet som et fint eksempel på det gedigne håndværk, som kendetegner huset fra 1910.


Før i tiden var gården beboet af en landmandsfamilie frem til krigens tid i 1942, hvor tyskerne beordrede den eksproprieret. Efter krigen var det forsvarsministeriet, som overtog den. I de første år blev stuehusets underetage brugt af fototjenesten og overetagen af Siriuspatruljen. Desværre opstod der brand i ejendommens overetage på grund af et cigaretskod i en papirkurv. Huset blev forladt og stod således i 19 år, som en ubrugt forfalden og øde ejendom med åbne vinduespartier og store brandskader i tagetagen.


Alligevel er det lykkedes de nuværende ejere at istandsætte huset, så det i dag fremstår, som en betydningsfuld  historisk påmindelse om arkitektur i det lille samfund Bringe.


Huset er istandsat med stor pietetsfølelse for detaljen og viser stærke håndværksmæssige kvaliteter. Taget er beklædt med naturskiffer og tagrender af zink, og der er tilført en ekstra skorsten, så der dannes symmetri. Skalke er restaureret og udskåret originalt.  Alle vindues hullerne er de oprindelige på nær to steder, hvor det har været nødvendigt at fravige. Tilbygningen har fra tiden under Forsvaret fået en ekstra højde, men det er lykkedes bibeholde de oprindelige dør- og vinduesnicher. Alle vinduer og døre er koblede vinduer fra firmaet Frovin, der har certifikat til at kunne levere vinduer til fredede bygninger.


Området omkring stedet er for tiden en stor byggeplads, hvor nye tæt bebyggede mangeartede rækkehuskvarterer skyder op og dominerer med markante firkantede bygningskroppe. Derfor er netop Bellemosegaard en vederkvægelse at opleve. Der er endnu ikke færdig anlagt have, da man nu koncentrerer sig op at genopføre de oprindelige udlænger. Men huset og haven vil med sin centrale placering fremtræde som en luftig perle i det tæt bebyggede område.


Der er lagt sjæl og entusiasme i denne transformation af en ruin, som sjældent ses. Som anerkendelse for dette fuldendte projekt af stuehuset til Bellemosegaard har Furesø By og Land valgt at tildele Maja Schick Sommer og Jesper Sommer, foreningens diplom for god byggeskik og bygningskultur i 2021