Furesø By og Land

Furesø By og Land's hjemmeside


Hjemmesiden lægger også plads til Furesø Bevaring og Lokalsamfundenes Samvirke.

 

Hjemmesiden bliver opdateret løbende.

Finder du fejl og mangler er Furesø By og Land meget interesseret i at høre fra dig.


Bliv medlem af Furesø By og Land

Hvis du sætter pris på din by!


Furesø By og Land blev stiftet i 1971 og har altid arbejdet konstruktivt for  og med Furesøs bymæssige udvikling. Foreningen blev stiftet, fordi der var  sket overgreb på bymiljøet, både på bevaringsværdige huse og i form af nye by- og byggeplaner.


Vi arbejder for at Furesø Kommune:


Fortsat har identitet som kommune.

Udvikler sig i takt med tiden med respekt for det oprindelige.

Får sikret værdifulde eksisterende bydele og bygninger for eftertiden.

Etablerer nybyggeri, der er gennemtænkt og banebrydende.

Stadig er en kommune med et velplejet grønt udseende.


Furesø By og Land udfordrer det til enhver tid siddende byråds opfattelser  af hvordan vores by skal udvikle sig. Furesø By og Land har et bredt samarbejde med mange lokale foreninger om Furesøs bymæssige og landskabsmæssige udvikling.


Vi mener:


At det gennem en ligeværdig dialog mellem politikere, forvaltning og borgere, skabes de bedste løsninger for Furesø Kommune.

De emner vi arbejder med, giver typisk ikke resultater på kort sigt og vi er ofte nødt til at tage hensyn til Byrådets beslutninger.

Det er vores målsætning at påvirke, at de politiske beslutninger bliver taget på et så fagligt korrekt grundlag som muligt. 

Med venlig hilsen,

 

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A, 3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72, mobil: +45 23 31 05 21

poul.luneborg@gmail.com

www.furesoebyogland.dk