2008


Diplomer 2008


Foreningen Furesø By og Land har den 25. marts 2008 tildelt Kuben A/S foreningens diplom for boligområdet Laanshøj i den tidligere Værløse Flyvestations Nordlejr.


Området er kendt som Flyvestation Værløse og har været det siden 1909, hvor man besluttede at flytte forsvaret fra København til Værløse. I starten var lejren en almindelig militærkaserne og senere blev flyvestationen etableret i 1933.


Den nye bydel Laanshøj i Værløse har fået sit navn efter områdets højeste punkt – Laanshøj – som rejser sig 37 m. over havet, og hvor flyvestationens smukke gamle vandtårn har stået siden 1910. Bygningerne er fra den tid, hvor man byggede i høj kvalitet. De har dannet grundlag for både renovering og bebyggelsesplan.


Renoveringen af Nordlejren er et godt eksempel på, at vores kulturarv kan genbruges til nutidige, velfungerende boliger med en særlig arkitektur og beliggenhed.

Til trods for, at der er tilført enkelte helt nye bygninger i det gamle lejrområde, er det lykkedes at fastholde de intentioner, der lå bag den oprindelige beslutning i Værløse Kommune, nemlig at sikre områdets helt særlige kulturhistoriske kvaliteter


Det er en kombination af disse kvaliteter Furesø By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildelingen af årets diplom.
Foreningen Furesø By og Land har den 25. marts 2008 tildelt Bjørn Nørgaard og Per Hebsgaard foreningens diplom for pavillonen i byparken.


I 1990 arbejdede Farum Kunstfond med en overordnet planlægning, som bl.a. skulle give de grønne områder i Farum bymidte en større helhed og kvalitet.


En del af denne planlægning arbejdede med et stiforløb gennem boligbebyggelsen Elmely til Frederiksborgvej. Området blev planlagt som en grøn bypark med udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne. Stiforløbet danner en struktur, som i skæringspunktet blev markeret med Bjørn Nørgaards pavillon i 1995. Pavillonen er til glæde for alle i Farum og en særlig oplevelse og pause for de mange, der daglig færdes af stiforbindelsen.


Bjørn Nørgaard har udformet sin skulptur som en kærlighedspavillon i støbejern og glas. Pavillonens kuppel, søjler og rækværk er støbt med en række symboler og motiver af mytologisk karakter, mandlige og kvindelige attributter og dyrefigurerne fisk, fugl og slange. De mange figurer og detaljer giver stadig fornyede oplevelser. I gulvet er indlagt lys, der giver en fantastisk oplevelse af kuplens grenhvælv med de smukke fyldninger af farvet glas.

Men desværre er der nogen, hvis kærlighed er lige voldsom nok, derfor har Furesø Kommune nu bevilget penge til en renovering.


På denne baggrund er vi glade for at overrække Bjørn Nørgaard og Per Hebsgaard foreningens diplom.