2014

Claus Nars Holm i Farum SøFuresø By og Land har den 28.marts 2014 tildelt hovedhuset på Claus Nars Holm foreningens diplom.


Claus Nars Holm ligger i Farum Sø. Ifølge sagnet stammer navnet fra Kong Valdemar Atterdags hofnar, der fik øen i gave fra kongen.


I 1914-15 byggede direktør Esche et sommerhus med tilhørende opsynsbolig på øen. Men han døde allerede i 1917, hvorefter øen har haft adskillige ejere. I 1970 købte Bjarne Clausen Claus Nars Holm af fallitboet efter Kirks Telefoner og ønskede at bo på øen hele året.


Huset har i årene gennemgået en løbende restaurering både ind- og udvendig i fin overensstemmelse med husets oprindelige karakter.


Huset repræsenterer en tidstypisk, romantisk byggeskik. Familier, der i begyndelsen af 1900’tallet søgte ud på ferie i landlige omgivelser langs Øresund, Furesøen og Farum Sø ønskede landlige og romantiske omgivelser. Vi finder lignende huse mange steder i Nordsjælland.


Naturen på øen er meget oprindelig og velbevaret, den fremstår med et fint udvalg af planter og træer. Beboernes professionelle viden og interesse for natur, naturværdier og forvaltningen af disse har i høj grad været medvirkende til at bevare dette enestående område i Farum Sø.


Det er kombinationen af disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildelingen af foreningens diplom til Bjarne Clausen og Birgitte Heje, Claus Nars Holm.

------------------------------------------------------------------------------------

Nørgaards Plantage i VærløseFuresø By og Land har den 28. marts 2014 tildelt Nørgaards Plantage, Sækkedamsvej 110. Værløse foreningens diplom.


Andelsboligbebyggelsen Nørgaards Plantage er opført i 1984. En gruppe værløseborgere stiftede en andelsboligforening. De købte grunden, der var udlagt til parcelhusbebyggelse, af Værløse Kommune. Gruppen, som ønskede at realisere en tæt bebyggelse med vægt på det fremtidige fællesskab, engagerede tegnestuen Vandkunsten, der i samarbejde med beboerne udviklede en helhedsplan med 24 rækkehusboliger og et fælleshus.


Bebyggelsen er beliggende i en tidligere æbleplantage sydøst for Ryget Skov og med direkte adgang til store åbne landskaber.


Bebyggelsen er opført med facader af berappet murværk, vekslende med partier i sortimprægneret træ og gule tegltage. Stedvise tilbagerykninger af facaden giver sammen med den store variation af vinduesformater bebyggelsen en varieret og imødekommende karakter.


Allerede ved opførelsen belønnede Værløse Kommune bebyggelsen med en pris for anlægget af udearealerne og den varierede hegning af de private haver. Som følge af en løbende vedligeholdelse og nænsom renovering, hvor der er lagt vægt på at fastholde og understrege de oprindelige arkitektoniske kvaliteter, fremstår såvel friarealer som bygninger i dag smukkere end nogensinde.


Furesø By og Land ønsker på denne baggrund at tildele foreningens diplom til Andelsboligforeningen Nørgaards Plantage.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigen, Enghavevej 45 i FarumFuresø By og Land har den 28. marts 2014 tildelt ejendommen Vigen, Enghavevej 45. foreningens diplom.


Vigen blev bygget i 1899 af Michael Achen på en grund ved Furesøen, der blev købt af gårdejer Rasmussen.

Ejendommen omfatter flere bygninger, hovedhuset med tårn i datidens slotsstil og derudover portner- og staldbygninger. Hele anlægget repræsenterer datidens idealer om livet i pagt med historien og naturen.


Huset har gennem årene haft flere ejere, bl.a. den nuværende ejers farmor i 30’erne, det er løbende ændret og vedligeholdt. I dag fremstår Vigens huse som en harmonisk helhed med vinduer, døre og tagbeklædninger, der respekterer og forbedrer huse og omgivelser. Man har opnået en helhed, som ejendommen næppe tidligere har haft. Især facaden mod søen har tilført hovedhuset en fin kvalitet med harmoniske døre og vinduespartier.


Det seneste anlægsarbejde på Vigen er etablering af en underjordisk parkeringskælder med rampe og tagterrasse over dæk ved nordsiden af hovedhuset. Hele dette anlæg respekterer de mange hensyn, der er knyttet til stedet. Det ses ikke hverken fra søen eller vejen, men opfylder ejerens professionelle viden og interesse for biler og motorsport.


Furesø By og Land ønsker på denne baggrund at gøre opmærksom på disse kvaliteter ved at tildele foreningens diplom til Jac Nellemann, Vigen.