2015

Præstegårdslængerne

ved Farum KirkeFuresø By og Land har den 19. marts 2015 tildelt præstegårdslængerne ved Farum Kirke foreningens diplom.


Præstegårdslængerne er formentlig opført i 1860’erne i forbindelse med fornyelsen af gårdens hovedbygning. Husdyrholdet ophørte omkring 1960, hvorefter stald og lade blev brugt som nytterum for Farum Kirkegård.


Lørdag den 27. august 2011 sidst på formiddagen slog et lyn ned og antændte stråtaget. Det var ikke muligt at stoppe branden.


I sommeren 2013 påbegyndte genopførelsen af længerne efter gældende lokalplan, ledet af arkitekt Eva Holdgaard, E+N arkitektur.


Med udgangspunkt i bevaringshensyn blev længerne genopført med udtryk, der viser, at præstegårdslængerne var opført som stald og ladebygninger. Man kan klart aflæse at præstegårdslængerne er avlsbygninger til præstegården, således at hele bygningsanlæggets historie og sammenhæng tydeliggøres.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom til E+N arkitektur og Farum Sogns menighedsråd.


-------------------------------------------------------------------------------------

Sommervej 47 i FarumFuresø By og Land har den 19. marts 2015 tildelt træhus på Sommervej 47, Farum foreningens diplom.


Grunden har været i familiens eje siden midten af 1960’erne. Dengang lå der et gammelt uisoleret sommerhus, der gik under navnet ”spejderhytten”. Den havde været ejet af en spejdergruppe fra Frederiksberg op til engang i 1950’erne.


Mark Jörgensen overtog huset efter sine forældre i 1998. Det nuværende hus blev bygget i 2008 og er på 200 m2 i 2 etager. Ydervæggene er lavet af færdige elementer samlet på fundamentet, de har en lodret sortmalet træbeklædning, hvidmalede hjørnestolper og etagemarkering. De hvide vinduer slutter sig til den hvide gesims og etagemarkering. Taget er afvalmet og listetækket, beklædt med sort tagpap.

Materialevalget og konstruktionen giver huset et meget klart og enkelt udtryk, som tilpasser sig beliggenheden ved Furesøen og de øvrige huse i området.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom til Mark Jörgensen.


-------------------------------------------------------------------------------------


Udhus og garage ved Villa Fortuna, Kålundsvej 19Furesø By og Land har den 19. marts 2015 tildelt udhus og garage ved Villa Fortuna, Kålundsvej 19. Farum foreningens diplom.


På husets facade står navnet Villa Fortuna og årstallet 1906. det fortælles, at den daværende ejer vandt et ret stort beløb i et lotteri.


I 1718 var der på grunden et 10 fags hus, beboet af 2 familier. I grundens sydvest skel lå der indtil 2014 et grundmuret udhus med berappede hvidkalkede vægge og fladt paptag.


Det er nu erstattet af et nyt udhus og garage med lodret sortmalet bræddebeklædning. Taget er listesækket og beklædt med sort tagpap.


Bygningen er tilpasset landsbyens miljø og opfylder Bevaringsvejledningens bestemmelser som et fint eksempel på, at de enkelte forandringer og fornyelser kan synes ubetydelige, men lagt sammen kan kvaliteten i landsbyens forringes, hvis man ikke tilfører området kvalitet og beskedenhed.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land har valgt at gøre opmærksom på ved tildeling af foreningens diplom til Lars Bek Jensen.