Interessegrupper

Furesø Byråd har i sit arbejdsprogram for byrådsperioden 2018 - 2021 bestemt at udviklingen af kommunens arkitektoniske og fysiske udvikling skal forgå i samarbejde med lokale borgere.

I den sammenhæng bruger forvaltningen høringsprocedure og dialoggrupper.Furesø By og Land har oprettet interessegrupper omkring konkrete projekter som skal matshe forvaltningens dialoggrupper.

Furesø By og Lands interessegrupper har medlemmer fra sin bestyrlse og andre som er interesseret i at få indflydelse på det pågældende projekt.


Fortiden har Furesø By og Lands bestyrelse nedsat 3 interessegrupper.

I alfabetisk rækkefølge:

1. Den Gamle Skole.

2. Farum Hovedgade.

3. Saveregisstrering af bygninger i landzone.