Lokalsamfundenes Samvirke

Lokalsamfundenes Samvirke

 

 

Lokalsamfundenes Samvirke er funderet i en aftale fra 2009 mellem aktive lokale repræsentanter i Furesø Kommune og Furesø Byråd.

 

Aftalen er gengivet på næste side.

 

Lokalsamfundenes Samvirke har ikke her ud over vedtægter eller forretningsorden.

 

Missionen for Furesø Kommune siger, at kommunen skal understøtte udfoldelsen af det lokale demokrati bedst muligt.

 

Samarbejdet mellem lokalsamfundene og Byråd samt forvaltning bygger på en fælles forståelse af, at det er i Kommunens interesse at have velfungerende, attraktive lokalsamfund, der kan fastholde og tiltrække engagerede borgere, og at lokalsamfundene rummer ressourcer, der gennem inddragelse i beslutningsprocesserne, kan kvalificere grundlaget for de beslutninger vedr. lokalsamfundene, Byrådet træffer. Lokalsamfundene i Furesø Kommune har hver deres unikke træk, kultur, traditioner og prioriteringer. Mangfoldigheden er en styrke for Furesø Kommune og det fastslås i kommuneplanen, at de særlige lokale karaktertræk skal bevares og forstærkes. Der er således ingen intentioner om, at alle lokalsamfund skal have de samme tilbud.

 

Lokalsamfundenes Samvirke holder i praksis 2 møder om året. Et i januar og et i august. Alle lokal samfund kan indkalde til yderligere møder hvis de ønsker det.

Møderne holdes lokalt hos lokale hvor der er plads.

 

Møder har som et af sine vigtigste punkter, at hver lokalsamfund fortæller om nyt fra sit lokal samfund. Deltagerne på møderne skal ikke nødvendigvis være valgt lokalt for at kunne deltage, men forventes at repræsentere sit lokalsamfund.

 

Lokalsamfund som ønsker at være med i Samvirket kan kontakte Lokalsamfundenes Samvirkes kontaktperson, se aktuel kontaktperson under fanen FORRETNINGSORDEN.