Aktuelt


Furesø By og Land går aktivt ind i dialogen med politikkere og forvaltning om kommuneplaner, lokalplaner og dispensationer.


Furesø By og Land får løbende til høring forslag til lokalplaner og dispensationer til lokalplaner samt dispensationer til naturbeskyttelsesloven og bygningsfredningsloven.

Svarfristen er ofte 14 dage.

De fleste af sådanne sager bliver ikke lagt ind på Furesø By og Lands hjemmeside.


Nogle projekter er p.g.a. sin størrelse eller p.g.a. borgernes og politikkernes interesse af længerevarende karakter.


TIl sådanne projekter har bestyrelsen for Furesø By og Land oprettet interessegrupper til at følge sagen over enlængerevarende periode.


Til at servicere interessegrupperne udpeges et bestyrelsesmedlem i Furesø By og Land som tovholder.

De fleste medlemmer af en interessegruppe skal være medlemmer af Furesø By og Land.


Følgende interessegrupper er aktuelt aktive:


Den Gamle Skole

Beskæftiger sig med den gamle gule Paltholmkole som senere blev en del af Farum Rådhus. Interessegruppen beskæftiger sig også med Kulturportalen, kaldet Sophienberg projektet, det hele på

Frederiksborgvej 3 - 5.


Farum Hovedgade

Bskæftiger sig med Farum Hovedgade fra Frederiksborgvej til Lillevangsvej. Fra Stationstorvet til Akacietorvet.

Farum Hovedgade er historisk bestående af en stationsby bebyggelse med 2 etagers bygninger, en del med en etage og en landsby del ved Farum Landsby.

 

Saveregistrering i landzone

Beskæftiger sig med at følge op gamle bevaringsværdige kulturhistoriske bygninger og byrum i landzonen.