Aktuelt

Furesø By og Land går aktivt ind i dialogen med politikkere og forvaltning om kommuneplaner, lokalplaner og dispensationer.


Furesø By og Land får løbende til høring forslag til lokalplaner og dispensationer til lokalplaner samt dispensationer til naturbeskyttelsesloven og bygningsfredningsloven.

Svarfristen er ofte 14 dage.

De fleste af sådanne sager bliver ikke lagt ind på Furesø By og Lands hjemmeside.


Nogle projekter er p.g.a. sin størrelse eller p.g.a. borgernes og politikkernes interesse af længerevarende karakter.


TIl sådanne projekter har bestyrelsen for Furesø By og Land oprettet interessegrupper til at følge sagen over enlængerevarende periode.


Til at servicere interessegrupperne udpeges et bestyrelsesmedlem i Furesø By og Land som tovholder.

De fleste medlemmer af en interessegruppe skal være medlemmer af Furesø By og Land.


Følgende interessegrupper er aktuelt aktive:


Den Gamle Skole

Beskæftiger sig med den gamle gule Paltholmkole som senere blev en del af Farum Rådhus. Interessegruppen beskæftiger sig også med Kulturportalen, kaldet Sophienberg projektet, det hele på

Frederiksborgvej 3 - 5.


Farum Hovedgade

Bskæftiger sig med Farum Hovedgade fra Frederiksborgvej til Lillevangsvej. Fra Stationstorvet til Akacietorvet.

Farum Hovedgade er historisk bestående af en stationsby bebyggelse med 2 etagers bygninger, en del med en etage og en landsby del ved Farum Landsby.

 

Saveregistrering i landzone

Beskæftiger sig med at følge op gamle bevaringsværdige kulturhistoriske bygninger og byrum i landzonen.


OBS!


Invitation til 50 års jubilæumsarrangement.Furesø By og Land kunne den 26. januar 2021 fejre sit 50 års jubilæum. Coronarestriktionerne gjorde det umuligt at fejre begivenheden på selve dagen.


Covid19 epidemien har ligesom i 2020 på samme måde afskåret bestyrelsen fra at afholde årets generalforsamling i marts måned i år, således som foreningens vedtægter foreskriver.


I bestyrelsen håber vi, at alle forhindringer er ryddet af vejen, når der

lørdag den 9. oktober i år inviteres til et festarrangement i Sognelængerne ved Farum Kirke.


Det er planen, at dette arrangement skal omfatte fejringen af foreningens jubilæum, afholdelse af årets generalforsamling og uddeling af diplomer for god bygningskultur.


Der er derfor al mulig grund til allerede nu at sætte kryds i kalenderen på denne dag. Det er bestyrelsens håb, at mange medlemmer vil være med til at fejre foreningen sammen med repræsentanter for kommunen og de mange andre, som vi i det daglige arbejde samarbejder med.Se programmet for 50 års jubilæet under fanen JUBILÆUM