2023

Fægtesalen fra 1911


Furesø By og Land har den 30. marts 2023 tildelt Fægtesalen i Nordlejren, 3500 Værløse, foreningens diplom.


Fægtesalen i Nordlejren fra 1911 blev planlagt som centralt element i lejrens stramt opbyggede, aksesymmetriske bygningsanlæg, og indrammede sammen med kostforplejningsbygningen den østlige alarmplads. Tilsvarende Fægtesal - eller gymnastikhus, som var den formelle betegnelse - var planlagt som vestlig pendant, men blev aldrig opført, og aksesymmetrien dermed aldrig fuldført. Det er næppe grundet udøvelse af ædelmodig kårde- og sværdkamp, at betegnelsen Fægtesal er opstået, snarere skyldes det opøvelse af rekrutterne i bajonetfægtning mod nedhængte sandsække.


Flot og markant fremstod den i bygningsanlægget, repræsenterende tidens arkitektur og det gode håndværk, og det gør den igen i dag.


For det var ikke tilfældet, da flyvevåbnet forlod stedet i 2004. Råd- og svampeskader i tag og fag, utæt tag, nedbrudte tagrender, hullede zinkinddækninger og afskallende plastikmaling.


Mange havde udset bygningen som områdets sociale samlingspunkt, omen visionens fra start savnede økonomiske realisme. Lokalplan 122 er fra 2017, men først i 2022 efter lokalt fodarbejde af ejendomsmægler Thomas Lausen, en ny bygherrekreds omkring Frank Hansen samt en kommunal dispensation blev transformationen til de 5 boliger sikret og byggetilladelse godkendt.


Furesø By og Land ønsker med diplomeringen at anerkende bestræbelserne på at sikre bygningen for fremtiden. Herunder også afkodning af bygningens muligheder for transformation, så den stadig vedkender sig og fastholder sin bygningskulturelle arv i den historiske kulisse og samtidig med små, sikre greb står i en ydre fremtoning, der også spejler nutidens arkitektur. God arkitektur, her i hænderne på Kjær & Richter, holder hele vejen!


Boligerne giver spektakulære, rumlige muligheder, der både i skala og form udfordrer sine ejere, men som også giver mulighed for spændende bomæssige kvaliteter.

Som Furesø By og Land præciserede i 2008, da Lånshøj som helhed modtog sit diplom, lægger foreningen vægt på, at transformationen til moderne bydel sker med respekt og forståelse for stedets kulturhistorie grundlag, hvilket må siges at være opfyldt i Fægtesalens ombygning.


Som anerkendelse for dette utraditionelle og visionære projekt har Furesø By og Land valgt at tildele Fægtesalen i Nordlejren foreningens diplom for god bygningskultur.