2020

I 2020 uddelte Furesø By og Land diplomer til Skovmose Allé 65 i Hareskov By, og Jonstrup89 i Jonstrup.
Skovmose Allé 65


Furesø By og Land har den 24. marts 2020 tildelt Skovmose Allé 65, Hareskov By, Foreningens diplom.

Huset er smukt og respektfuld restaureret og med en tilpasset istandsættelse af den eksisterende bygning samt haveanlæg mod vej i Furesø Kommune.


Huset er beliggende på hjørnet af Skovmose Alle og Tibberup Alle. Huset tilpasser sig den spektakulære beliggenhed på en måde, der på forbilledlig vis respekterer landskabet og de kulturhistoriske værdier og viser stor forståelse for stedets oprindelige karakter, som er gældende for området.

Huset fremstår, som da det blev bygget og respekterer loyalt bygningens oprindelige anvendelse og arkitektur, med en smuk nutidig ramme om et moderne familieliv.


Alle nye tiltag små som store er nutidigt udført og alligevel i god dialog og med respekt for det oprindelige hus med hensyn til valg af materialer, farver og løsningsforslag og skønnes at være håndværksmæssigt fagligt funderet.

Især i en tid hvor det gennemgående træk er, at bygninger fra den tid, og for den sags skyld langt yngere huse, normalt lider den skæbne, at blive revet ned, er det prisværdigt, at der her er bevaret og restaureret en villa, der er med til at fastholde områdets karakter.

Anlæg af have med nyt stengærde og grøn afskærmende hækbeplantning bidrager i højeste grad til, at helheden fremstår stille og privat.


Huset fremstår afklaret, dels i detaljer og valg af materialer. Ejer har ved restaureringen tilført huset kvaliteter, så det i dag fremstår som en værdifuld ejendom i de lokalhistoriske rammer.

Som anerkendelse af denne bevidste stillingtagen og historiske respekt for beliggenhed, miljø, omgivelser og arkitektur har Furesø By og Land valgt at tildele  Anna Isabelle Wanda Karlesand og Thomas Møller Madsen, foreningens diplom for god bygningskultur.

Jonstrup89

Furesø By og Land har den 24. marts 2020 tildelt Jonstrup 89 Foreningens diplom.

Jonstrup 89  har gennem et særdeles målrettet og fokuseret frivilligt arbejde opnået adskillige markante resultater i de senere år. Blandt de væsentligste resultater kan følgende fremhæves:


Jonstrup Gamle Klædefabrik/Jonstrup Seminarium. Her er der med et stort engagement og indsats arbejdet for en bevaringsvejledning af det berømte bygningsværk, der siden 1808 har været kendt som Jonstrup Seminarium.


Filosofgangen. Med stor iver og kamp er der tilmed nået et enestående resultat i bevarelsen af  den smukke Filosofgang rundt om det forhenværende  kendte og historiske Jonstrup Seminarium.


Flyvestationen. Jonstrup 89 har med ihærdighed arbejdet med organisering af grundejerforeningerne omkring Flyvestationen.


Jonstrup lokalplaner. En særdeles aktiv deltagelse i tilblivelse af lokalplaner i og omkring Jonstrup - også med egne selvstændige forslag.


Børneinstitutionen på Flyvestationen. Her er der ydet en stor indsats og aktiv deltagelse for  tilblivelsen  af Børneinstitutionen på Flyvestationen.


Hangar 3. Jonstrup 89 har aktivt deltaget i tilblivelse af historisk tidslinje ved Hangar 3.


Skovkirkegården.  Jonstrup 89 har med pietetsfølelse, engagement og kreativitet i særdeleshed medvirket med tilblivelse af Skovkirkegården.


Lokale veje og dialog. Endelig har Jonstrup 89 aktivt involveret sig i regulering af hastighederne på lokale veje, og ikke mindst arbejdet med stor succes for at forbedre dialogen  i triumviratet:

Kommunens politikere, forvaltningen  og borgere.


En rollemodel og et resultat af et stærkt fællesskabs ihærdige indsats til glæde for alle borgere i Furesø Kommune.

Som anerkendelse af opnåede resultater af denne betydelige indsats har Furesø By og Land valgt at tildele Jonstrup 89 v/formand Per K. Larsen et af Foreningens diplomer.