2022

Mageløse -  et bofællesskabFuresø By og Land har den 31. marts 2022 tildelt Bofællesskabet Mageløse,

Tårnet 1, Jonstrup, 3500 Værløse, foreningens diplom.


Mageløse er bygget med lavenergi (BR2020), i gode materialer og med høj æstetik.

Udviklingen og udformningen af den smukke bebyggelse er foretaget af ejerforeningen Mageløse i samarbejde med Henning Larsen Architects.


Husene er baseret på fællesskabet, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. Fælleshuset falder arkitektonisk smukt ind i bebyggelsen og skaber en inkluderende helhed med beboelseshusene og landskabet.


Boligerne er let byggeri minus beton og tegl, hvor materialerne giver markedets mindste CO2-aftryk. Fundamentet er dog støbt.


Boligerne er ejerboliger. De er bygget i samarbejde med arkitekterne for at se, hvad der giver mening – både for alle og som individuelle tilvalgsmuligheder. Bebyggelsesplanen fik sammen med de krav, som bofællesskabet stillede til husene, indflydelse på husenes design, idet husene skulle kunne spejlvendes omkring stræderne.

Det løste Henning Larsen Architects ved at lave en ”urban side” med listedækket tagpaptag mod stræderne og en grøn side med sedumtag mod de grønne områder. De grønne tage og sorte facader får husene til harmonisk at falde ind i naturen.


Bebyggelsen består af 29 boliger, et stort smukt og velindrettet fælleshus på 400 m2 og det oprindelige kontroltårn for Flyvestation Værløse på en grund på 30.000 m2. Ingen lige stier/stræder. Facader forskudt fra hinanden. Friholdt for ”indkig”. Bebyggelsen er holdt bilfri med fælles parkering udenfor bebyggelsen. Egne små haver som ejerne må passe som de vil.

Fliser eller højt græs.


Mageløse har udviklet et varmesystem, hvor man ved hjælp af varmepumper udnytter varmen i de store mængder forurenet grundvand, der bliver pumpet op på Flyvestationen. Det giver Mageløse Danmarks mest effektive varmeforsyning, da grundvandet har en stabil høj temperatur, også om vinteren.

Der er ingen udvendige støjende varmepumper.


Mageløse håndterer regnvandet lokalt ved fordampning i grønne tage og ved nedsivning i haver og under stier. Regnvandet fra tagene bruges også i et par små søer, af hensyn til fuglelivet.


Furesø Kommune er kendetegnet ved at have mange bofællesskaber. Mageløse har som et af flere stærke fællesskaber løst opgaven med smuk arkitektur, spændende omgivelser og prisværdig bæredygtighed, samt bevarelse af en af flyvestationens kulturarvs bygninger, Kontroltårnet med 360° eksorbitant vue fra tårnets top.


Mageløse repræsenterer dermed et unikt projekt, som på en markant måde viser arkitektur af høj kvalitet baseret på originale løsninger, der bryder med traditionelt byggeri.


Derfor har bestyrelsen for Furesø By og Land valgt at tildele Bofællesskabet Mageløse, Tårnet 1, Jonstrup, 3500 Værløse, foreningens diplom for god byggeskik og bygningskultur i 2022.