2016

Villa Egedal i HareskovbyFuresø By og Land har den 31. marts 2016 tildelt Gammel Hareskovvej 325. Hareskovby foreningens diplom.


Villa Egedal er opført i 1905, dengang Hareskovby var et isoleret samfund midt i skoven. Ældre foto viser huset med en smuk have, med hæk og tidstypisk beplantning mod vejen. I 1960’erne overtog kommunen huset og brugte det som ”spejderhus” indtil 2004.


Forhaven forsvandt til fordel for en parkeringsplads. Huset stod tomt og ubenyttet i 10 år, indtil den nuværende ejer købte det af Furesø Kommune i 2014.


Siden har huset gennemgået en omfattende restaurering. Tagspær er gennemgået for råd og svamp, nyt tag er lagt med en flad skifergrå, falset tysk specialtagsten og ny skorstenspibe.

Huset har fået nye, hvidmalede vinduer, zinktagrender og nedløb, der er ført til nyt kloaksystem. Nyt indgangsparti med afvalmet tag og adgang til begge etager er opført. En tilbygning så omhyggeligt tilpasset, at den respekterer og understøtter husets bevaringsværdige udtryk.


I dette tilfælde er der tale om et historicistisk udtryk og et naboskab til skolen og byrummet langs Gammel Hareskovvej, der skal understøttes.

Alle facader er sandblæst og malet med silikat maling.


Ejeren har med restaureringen tilført huset kvaliteter, så det i dag fremstår som en værdifuld ejendom i de lokalhistoriske rammer. Projektet har modtaget støtte fra Furesø Bevaring.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land ønsker at gøre opmærksom på ved at tildele foreningens diplom for god bygningskultur til Magnus Due Nygaard.


-----------------------------------------------------------------------------

Bakkehuset i HareskovbyFuresø By og Land har den 31. marts 2016 tildelt Gammel Hareskovvej 357. Hareskovby foreningens diplom.


Bakkehuset er opført af Københavns Skovditrikt som skovløberhus i 1876. Det blev bygget som dobbelthus, indrettet med 2 lige store boliger. Imidlertid ændrede man det efter kort tid til kun at rumme en familie, da der tit opstod uenigheder mellem de 2 husstande. Udover arbejdet som skovløber var det meget almindeligt med små bibeskæftigelser i form af salg af kaffe og øl til skovens gæster, eller som i Bakkehusets tilfælde med cykelparkering, når der var bal på Skovpavillonen.


Huset har siden 2014 gennemgået en omfattende restaurering både ude og inde. Arbejdet er udført i fin håndværksmæssig kvalitet med stor viden om husets særlige historie og konstruktion.


Der er bl.a. lagt nyt stråtag med 4 små kvister, 2 på hver side, nye vinduer og døre. Alle facader er kalket og træværket malet i traditionelle farver. Placeringen i skoven ved ankomsten til Hareskovby er af stor betydning for oplevelsen af naturen og husene i området. Som skovdistriktets langsigtede planlægning med skovens plantninger, er dette hus et fint eksempel på holdbare kvalitet, når den rigtige holdning over for opgaven er til stede.


Ejeren har med denne restaurering tilført huset kvaliteter, så det i dag fremstår som værdifuld ejendom i skoven og ved vejen til Hareskovby. Projektet har modtaget støtte fra Furesø Bevaring.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land ønsker at gøre opmærksom på ved at tildele foreningens diplom for god bygningskultur til Louise og Mikkel Nygaard Rønne.


-----------------------------------------------------------------------------

Kong Volmers Vej 13 i FarumFuresø By og Land har den 31. marts 2016 tildelt Kong Volmers Vej 13 foreningens diplom.


Kong Volmers Vej 13. ligger historisk placeret ved oldtidsvejen vest for Farum. Landskabet er formet af områdets historie med hulvej, jættestue, tørvegrave og en beplantning med arv fra alle tider. Området er det historiske centrum for hele Furesøs tidlige opståen.


Huset er snart 100 år, opført i 1917 som jagthytte og sommerhus. Husets forrige ejer købte det i 1958 og det fik helårsstatus i 1979. Hun ejede huset indtil 2009, hvor Ulla Hess overtog det.


Huset havde stråtag, som var 1 år gammelt, men var ellers uden isolering og indlagt vand. Væggene er beklædt udvendigt med nye halvrunde rafter, som er malet svensk røde. Huset er nu isoleret og med nye vinduer i harmoniske størrelser og god kvalitet.


Den store naturgrund var tidligere ret tilgroet med fremmede og invasive arter. Der er foretaget en meget kyndig landskabspleje, hvor sted- og tidstypiske arter har fået plads.


At skabe alt dette, ville ikke være muligt uden en ildsjæl som Ulla Hess. Hun har med sin store viden om stedet og miljøet været med til at bevare og forny Kong Volmers Vej 13. på en meget kvalificeret måde.

Det er et fint eksempel på det lille hus med den store betydning i det værdifulde landskab.


Furesø By og Land ønsker på denne baggrund at gøre opmærksom på disse kvaliteter ved at tildele foreningen diplom til Ulla Hess.


-----------------------------------------------------------------------------

Kålundsvej 2B i Farum LandsbyFuresø By og Land har den 31. marts 2016 tildelt Kålundsvej 2B. Farum Landsby foreningens diplom.


Kålundsvej 2B. Farum Landsby kaldes Det lange Hus. Det kan spores tilbage til 1600 tallet, som en længe i Smedegården. Den blev opkøbt af Farumgård og indrettet til lejeboliger for 3 familier. Huset var dengang på 13 fag bindingsværk.


Det er en af lejerne, der i årene 1815-60, har givet navn til P.E. Rasmussens Vej. Det er hans komposition ”Danmarks dejligst vang og vænge”, der har gjort ham berømt.


Huset er ombygget og forlænget flere gange. I 1803 blev huset takseret til 15 fag langt og 8 alen dybt. Murene var overpudset, hvidkalket bindingsværk, fundamentet af granitsten med pudset, tjæret sokkel.

I starten af 1900-tallet blev den østlige ende af huset moderniseret, I den forbindelse blev bindingsværket sløjfet, og der kom nye vinduer i, som havde andre mål end de oprindelige vinduer i den vestlige ende af huset.

I midten af 1960’erne blev huset ændret fra 3 lejligheder til én bolig. Jorden omkring huset blev gradvist udstykket således, at der i dag kun er 228 kvm. grund, hvoraf huset udgør 100 kvm, og udhusene i gavlen udgør hhv. 9 og 11 kvm.


Huset blev i 2015 gennemgribende renoveret. Rummene i den østlige del af huset blev lagt sammen til en stor stue, hvor kun det gamle ildsted står tilbage. Der blev endvidere åbnet op til kip og etableret nyt køkken og bad. Udvendig er alle vinduer i facaden udskiftet. Samtidig er døren i den østlige ende erstattet af et vindue, så nu har alle vinduer i facaden samme format, som foreslået i Bevaringsvejledningen af 1992. Endelig er belægningen bag huset og på terrassen ændret fra perlegrus til kvadratiske fliser omgiver af chaussésten.


Ejerne har i alle forhold søgt at respektere Bevaringsvejledningen for Farum Landsby. Huset står i dag som en værdifuld helhed, både indvendig og udvendig, hvilket bekræfter vejledningens betydning.


Det er disse kvaliteter Furesø By og Land ønsker at gøre opmærksom på ved at tildele foreningens diplom for god bygningskultur til Sabine Kirchmeier og Hans Jensen.