2018

I 2018 uddelte Furesø By og Land diplomer til Kålundshuset i Farum Landsby og til Fyresø Ny Rådhus i Værløs og til arkitektfirmaet Nordic Architecs A/S for originalt byggeri
Kålundshuset


Furesø By og Land har den 15. marts 2018 tildelt Kålundsvej 29, Farum, foreningens diplom.


Et af Farums ældste huse, Kålundsvej 29 - Kålundshuset - er i 2017 blevet gennemgribende renoveret.

Den ældste del af huset stammer fra første halvdel af 1700-tallet. Huset er opført på et fundament af syldsten, med lerfyldte tavler, bindingsværk og stråtag.

Et ’fattigt’ hus, som de efterfølgende århundreder har været til- og ombygget adskillige gange.


Kålundshuset og Kålundsvej har navn efter digteren Hans Vilhelm Kaalund, som levede fra 1818 til 1885. Han besøgte Farum første gang i 1839 og senere flere gange om sommeren med sin familie.


I dag fremstår huset som et moderne hus med stor respekt for dets oprindelige historie. Tidligere spor af døre og hængsler i facader samt loftbjælker i bindingsværk er ikke blevet fjernet, tværtimod har det været vigtigt, at også disse små fortællinger er blevet bevaret.


Der er i henhold til Bevaringsplanen for Farum Landsby valgt at lade facader fremstå som kalket i en lysegul nuance. - Kalket ’over stok og sten’, som karakteristisk for denne del af Sjælland, med hvide vinduespartier og en rød hoveddør med mørk karm.


At overtage, bevare og ikke mindst renovere et hus som Kålundshuset kræver en helt særlig passion og vilje. En næsten blind vilje i forhold til de mange udfordringer, som et sådant hus stiller. At Kålundshuset i dag fremstår som et vellykket eksempel på, hvordan en istandsættelse og renovering kan gennemføres, skyldes ikke mindst nuværende ejeres ubetingede og ’blinde’ kærlighed til huset.


Som kvittering for dette arbejde og denne passion har Furesø By og Land valgt at tildele foreningens diplom for god bygningskultur til Kirsten Grove og John Frandsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rådhuset i Værløse, Sløjfen

Furesø By og Land har den 15. marts 2018 tildelt Furesø Rådhus, Stiager 2, i Værløse, foreningens diplom.


Opgaven med at forestå ombygning og indretning af kommunens rådhus blev udbudt i en totalentreprisekonkurrence primo 2015 og vundet af Anker Hansen & CO, Nord Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.


En af de kvaliteter bedømmelsesudvalget lagde vægt på i sin indstilling var, at det med ”Sløjfen” som binder begge ender af det gamle Rådhus sammen lykkedes at skabe en sammenkobling med det nye rådhus, så der ikke opstod en opfattelses af at sidde i ”det gamle rådhus”, men føle sammenbygningen som et samlet hele.


Bygningen forholder sig til sine naboer ved at danne nye byrum. På den ene side Bymidten og på den anden side Værløsehallerne.


Furesø Rådhus er bygget bæredygtigt efter krav i Bygningsreglement 2020, med genanvendeligt regnvand til toiletskyl og solvarme. Solceller på taget til eget elforbrug. Der er optimale lys-, luft- og akustikforhold. Byrumsreolen i kantzonen ud mod Rådhuspladsen er foret med en træbeklædning, der inviterer folk til at benytte den enten ved at sidde i den eller parkere sin cykel, søge læ for regn, gemme sig i nicher eller lave workout. I "reolen" gror der desuden forskellige steder klatreplanter, som gør, at bygningen forandrer sig med årstiderne.


Furesø Rådhus "Sløjfen" blev indviet 7. oktober 2017.

Demokrati er ikke en tilskuersport. Det er noget, borgerne aktivt skal udøve. Borgere, embedsværk og politikere skal kunne interagere - være i dialog med hinanden og med bygningen. Det kræver, at bygningen inviterer til Nærhed, kommunikerer sin Åbenhed og delagtiggør sin Foranderlighed.


Det politiske budskab var og er, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service.

Arkitektonisk/teknisk er dette imødekommet med "Sløjfens" bæredygtige løsninger med identitet, kvalitet og funktionalitet.


Et åbent og multianvendeligt borger-og foreningshus.

Det er kombinationen af disse kvaliteter Furesø By og Land gerne vil gøre opmærksom på ved tildeling af årets diplom for god bygningskultur til Anker Hansen & CO, Nord Architects og Furesø byråd.