2020 - 2024

På de næste sider er de diplomtildelte bygninger m.v. gengivet  med billeder og tildelingsbegrundelser.


Af overskueligheds mæssige grunde er de sidste 10 år delt op i 2, 5-årige puljer.


Fra før 2010 er puljerne på hver 10 år.