Bestyrelse og kontingent

Bestyrelsesmedlemmer 21.03.2018

i Furesø By og Land

 

Birgit Nielsen

Tlf. 51 24 90 27

bigger@mail.dk

Solvænget 6, 3520 Farum

 

Hanne Kjærgaard

Tlf. 44 95 17 94 - 23 70 35 87

h-jenskj@post.tele.dk

Gartnervænget 75, 3520 Farum

 

John Ehrbahn

Tlf. 20 81 59 49

John-e@post.tele.dk

Åvej 58, Hareskovby, 3500 Værløse

 

Marianne Halberg

Tlf. 44 95 38 68 - mobil 26 24 98 68

mariannehalberg3@gmail.com

Kielshøj 150, 3520 Farum

 

Poul Lüneborg

Tlf. 44 95 04 72 - mobil 23 31 05 21

poul.luneborg@gmail.com

Kålundvej 6A, 3520 Farum

 

Søren Rasmussen

Tlf. 40 30 12 44

sturemus@gmail.com

Stavnsholtvej 182, 3520 Farum

 

Pia Telling

Tlf. 40 28 86 48

mtdp@privat.dk

Brede Enge 4, 3520 Farum

 

 

Suppleanter

 

Birgitte Heje Larsen

Tlf.  26 27 30 90

Claus Nars Holm, 3520 Farum

birgitteheje@hotmail.com

 

Ulla Sønderborg Hess

Tlf. 44 95 05 76

Mob. 29 44 85 58

Kong Volmersvej 13, 3520 Farum

ullahess@privat.dk   

Kontingenter


På generalforsamlingen 2018 blev følgende kontingentsatser vedtaget:


- enkeltpersoner 275 kr.

- Par 375 kr.

- Institutioner, foreninger og virksomheder 375 kr.


Bemærk at den særlige sats for pensionister er bortfaldet.

Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent.


Dette kan også betales ved en bankoverførsel til foreningens konto reg. 3167 konto nr. 6184286


- husk i givet fald at anføre navn og adresse ved bankoverførsel.